Ruben Baumgarten is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC). Hij volgt met ingang van 1 april Cees Mensink op. Vanuit zijn functie zal Baumgarten zich onder meer bezighouden met het optimaliseren van de bedrijfsvoering van RHMDC en de integratie van de laboratoria binnen de Reinier Haga-groep.

Baumgarten heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft zijn doctoraat behaald aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij staat geregistreerd als Arts Klinische Chemie/Klinisch Chemicus en heeft diverse bestuurs- en managementfuncties vervuld in de zorgsector. Tevens heeft hij door zijn werk als lead assessor ISO 15189 veel ervaring op het gebied van kwaliteitszorg.

Het RHMDC is een landelijk opererend huisartsenlaboratorium in Delft. Dagelijks verricht het laboratorium werkzaamheden voor honderden artsen en tal van (verpleeg)klinieken. De kernactiviteiten zijn laboratoriumonderzoeken in bloed, urine, feces en andere lichaamsmaterialen op het gebied van Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Medische Immunologie, Histologie/Cytologie en Pharmacie.