Frida van den Maagdenberg - portretfoto

Per 2023 treedt drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg toe tot de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij krijgt daar de portefeuilles Financiën, IT&DI, Bouwzaken en Facilitair Bedrijf. Van den Maagdenberg is tot het einde van dit jaar RvB-lid van het Amsterdam UMC.  Aan de ‘transfer’ is een periode van twee jaar verbonden, omdat dat de laatste twee jaar van haar loopbaan zijn. Met haar komst is de raad van bestuur van het LUMC weer compleet.

Frida van den Maagdenberg is de laatste jaren o.a. nauw betrokken geweest bij de fusie van VUMC en AMC en recentelijk bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord met VWS. Zij beschikt over brede financiële kennis en bestuurlijke ervaring, niet alleen in de zorg, maar ook in het onderzoek en onderwijs.

Binnen haar portefeuille Financiën zal Van den Maagdenberg verder bouwen aan het eerder in gang gezette traject ‘LUMC in transitie’. Het ziekenhuis schreef de laatste twee jaar rode cijfers, wat een bezuiniging van € 54 miljoen euro noodzakelijk maakte.