HVS - foto zorgcentrum Hof van Sloten in Amsterdam

Sinds oktober werkt het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) nauwer samen met Hof van Sloten (HVS) voor de revalidatie van mensen die zijn behandeld voor hoofd-halsoncologische aandoeningen. Afgelopen jaar hebben de beide instellingen gezamenlijk een zorgpad ontwikkeld voor deze patiëntgroep, en duidelijke afspraken te maken over de (para)medische samenwerking. Patiënten kunnen revalideren in Hof van Sloten, een verpleeg- en revalidatiecentrum van locatie van Cordaan, tegenover het AVL. De samenwerking tussen het AVL en Hof van Sloten is onlangs bekrachtigd. 

Hoofd-halsoncologiepatiënten verblijven vaak geruime tijd in het ziekenhuis. De samenwerking. De efficiënte samenwerking betekent een substantiële beperking van die opnameduur: gemiddeld 75 ligdagen minder. Dit is van groot belang voor de patiënten. Zij verblijven gedurende deze tijd dichtbij het ziekenhuis, in het onlangs gerenoveerde Hof van Sloten op de revalidatieafdeling. Daardoor kunnen zij zowel tijdens als na de behandeling gerichter werken aan hun herstel en terugkeer naar huis.

Er is dagelijks een shuttleservice voor patiënten tussen de twee instellingen. Zo kunnen zijn eenvoudig naar afspraken in het AVL komen, en is de belasting van de consulten minimaal. Het succes van deze samenwerking zit in het laagdrempelige contact en de scholing tussen de (para)medisch specialisten van het AVL en Hof van Sloten. In deze zorgsetting kan de patiënt zich volledig kan richten op het herstel.