Saltro heeft het Directlab gelanceerd, de webshop van Saltro waar iedereen online en anoniem betrouwbare labtesten kan kopen. De eerste test in de webshop is een chlamydia-test. Met Saltro Directlab ben is men, naar eigen zeggen, niet langer afhankelijk van dubieuze online zelftesten en kan men zelf een betrouwbare test doen bij een gecertificeerd huisartsenlaboratorium.

Saltro Directlab werkt als volgt. Bij zorgen over een mogelijke soa, kan men via www.saltrodirectlab.nl een soa-test bestellen. Na het invullen van een vragenlijst ontvangt men een advies. Vervolgens kan men een chlamydia-test bestellen. De test wordt samen met een instructie in een discrete envelop thuis gestuurd. Na het afnemen van het materiaal kan men het materiaal retour sturen naar Saltro. Saltro voert het onderzoek uit en na enkele dagen is de uitslag in de beveiligde omgeving van het uitslagenportaal beschikbaar. Wanneer er sprake is van een chlamydia-infectie, kan men met een print van de uitslag naar de huisarts. Deze kan direct tot behandeling overgaan. Via de website kan men ook gebruik maken van de anonieme partnerwaarschuwing.

De testen van Saltro Directlab zijn laboratoriumtesten; het zijn dezelfde betrouwbare testen die een huisarts aanvraagt. Dat betekent dat ze voldoen aan alle kwaliteitseisen die aan een laboratorium gesteld worden. Het Directlab is tot stand gekomen in samenwerking met huisartsen, consumenten, arts-microbiologen en GGD. De vragen in de testwijzer komen overeen met de richtlijnen uit de NHG-Standaard ‘Het SOA-consult’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de werkwijze van de GGD.

Samen met partners zet Saltro de eerste stap in het verbeteren van de soa-zorg. Een betrouwbare chlamydia-test die eenvoudig beschikbaar is en die anoniem uitgevoerd kan worden, verlaagt de drempel tot de medische zorg. Daarmee wil het diagnostische centrum voorkomen dat iemand met chlamydia blijft doorlopen met alle gevolgen van dien. Saltro Directlab speelt in op de veranderingen in de samenleving waar mensen steeds vaker zelf de regie willen hebben over hun gezondheid.

In de toekomst biedt Saltro meer testen aan. Over elke test die wordt toegevoegd, wint Saltro eerst informatie in bij huisartsen, samenwerkingspartijen en ook de medisch staf en Adviesraad. Een dergelijke test moet namelijk wel bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

Over Saltro
Saltro is een innovatief diagnostisch centrum dat door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies, zorgverleners ondersteunt bij het bieden van de beste zorg aan patiënten. Diagnostiek is onlosmakelijk verbonden met de diagnose en ligt aan de basis van iedere behandeling. Saltro organiseert de diagnostiek in nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Patiënten ontvangen bij Saltro diagnostiek van hoge kwaliteit, dichtbij huis en met een excellente service en gastvrijheid. Hiervoor kunnen zij terecht bij 170 locaties en indien nodig komen we bij mensen thuis. Bovendien begeleidt Saltro meer dan 10.000 mensen met trombose bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

Bon: Saltro