Maatwerk voor elke patiënt; dat is het ultieme doel in onderzoek naar behandeling van kanker. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking nodig tussen gespecialiseerde centra en topklinische ziekenhuizen. Daarom heeft Isala Oncologisch centrum zich aangesloten bij het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT).

Ongeacht het soort kanker kan een tumor zich gedurende de behandeling anders gaan ontwikkelen, met als gevolg dat de behandeling niet goed (meer) werkt. Hoewel deze ontwikkeling nog niet volledig in kaart is gebracht biedt een gepersonaliseerde behandeling, gebaseerd op de genetische eigenschappen van de tumor van de patiënt, uitkomsten. Hier is grootschalig onderzoek voor nodig.

Drie van de grootste kankercentra in Nederland, het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het Erasmus MC Kanker Instituut en het UMC Utrecht, bundelen sinds 2010 hun DNA-gericht kankeronderzoek in het CPCT. Ook verschillende grote niet-academische ziekenhuizen hebben zich inmiddels bij het netwerk aangesloten.

Inzicht in de ontwikkeling van kanker
Isala Oncologisch centrum is één van die betrokken ziekenhuizen. Dit betekent dat oncologiepatiënten in Isala gevraagd kunnen worden voor deelname aan dit belangrijke onderzoek. Jan Willem de Groot, internist-oncoloog en voorzitter van het Researchbureau bij Isala Oncologisch centrum: ‘Deelname aan dit project levert ons inzichten op in de ontwikkeling van kanker en daarmee ook voor de individuele patiënt.’

Wanneer een patiënt deelneemt aan dit onderzoek, neemt een radioloog vooraf en tijdens de behandeling een biopt af van de tumor en bloed. Vervolgens onderzoekt de patholoog het weefsel en wordt het opgeslagen in de databank. De researchverpleegkundige regelt de afname en ontvangt een terugkoppeling met de resultaten. De Groot: ‘Met een specifieke techniek kan de patholoog belangrijke fouten in het DNA van de tumor in kaart brengen. Het onderzoek is bedoeld om kennis te krijgen van tot nu toe onbekende afwijkingen, of van bekende afwijkingen in zeldzame tumoren. Door dit op meerdere momenten te doen tijdens een behandeling, zien wij de cellen veranderen en wat het effect is van de behandeling. Het is voor de patiënt een (extra) belasting, maar wel met de kans dat we zijn of haar behandeling direct kunnen personaliseren.’

Deelname een unieke kans
‘Welk mutatiegedrag zorgt er voor dat een tumor resistent wordt voor onze medicijnen? Daar hopen we antwoorden op te vinden. Ieder betrokken specialisme binnen het Oncologisch centrum ziet deze deelname dan ook als een unieke kans om verder te komen in kankeronderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is intensief en tijdsinvesterend, maar het loont door te verenigen met andere kankercentra in Nederland. Het levert zeer waardevolle informatie op die op termijn een belangrijke bijdrage aan het onderzoek kan leveren en gepersonaliseerde kankerzorg verder kan helpen.’

Bron: Isala