Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Op 22 januari 2021 tekenden Bernhoven en medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers een samenwerkingsovereenkomst voor de komende 15 jaar op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. De partners gaan over en weer gebruik maken van elkaars kennis en middelen waarbij kwaliteit en gezondheidsresultaat voor de patiënt voorop staan. Het laboratorium en de bijbehorende dienstverlening blijven op de locatie in Uden bestaan. Deze samenwerking past binnen de weg van toekomstbestendige zorg die Bernhoven is ingeslagen.

Siemens Healthineers gaat een bijdrage leveren aan het analyseproces, de automatisering en de digitale infrastructuur van het laboratorium. Waar mogelijk wordt de laboratoriumdiagnostiek dicht naar de patiënt in de eigen omgeving gebracht.  Zo hoeft een patiënt straks niet meer voor elke laboratoriumtest naar het ziekenhuis te komen.

Met deze samenwerking spelen Bernhoven en Siemens in op de veranderingen in het diagnostisch landschap. Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering, zelf testen, eigen regie op gezondheid en bekostiging van de zorg maken dat deze sector sterk verandert. Door de samenwerking ontstaat er schaalgrootte en innovatiekracht en blijft de continuïteit van de laboratoriumdiagnostiek gewaarborgd.

“Deze overeenkomst is de eerste in haar soort in Nederland waarbij partijen zo intensief gaan samenwerken op het gebied van laboratoriumdiagnostiek”, aldus Kees Smaling, algemeen directeur Siemens Healthineers.