Foto: Santeon

Zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis participeren in het initiatief van de Santeon ziekenhuizen om samen de zorg te digitaliseren, zodat de patiënt naadloos zorg thuis en in het ziekenhuis kan ontvangen. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit staan hier achter. Als eerste stap starten de Santeon ziekenhuizen vanaf eind oktober met de gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten.

Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland. Professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Hybride zorg

De Santeon ziekenhuizen ontwikkelen met elkaar een digitaal zorgplatform. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Op het zorgplatform, dat samen met digitale partners BeterDichtbij, Luscii en Sananet wordt ontwikkeld, kunnen patiënten terecht voor d thuismonitoring, eenvoudig en veilig contact en begeleiding. Het initiatief sluit aan op het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin wordt onder meer opschaling van de digitale transformatie bepleit.

Grootschalige samenwerking

Op deze schaal is de samenwerking uniek. Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg: “Met de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals is een drastisch andere werkwijze nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Met de gezamenlijke inzet van digitale zorg kunnen we patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment én op de juiste manier bieden.” Volgens Houtsma betekent digitale zorg ook meer persoonlijke zorg. “We kunnen zorg op maat bieden aan elke patiënt en de patiënt heeft meer regie. Digitale zorg ontlast de zorgprofessional, geeft ruimte om meer tijd te besteden aan de patiënt en om die tijd te besteden aan patiënten die juist zorg in het ziekenhuis nodig hebben.” zegt hij.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis steunen deze ontwikkeling en stellen inhoudelijke kennis en transformatiegelden beschikbaar om kennisdeling, opschaling en samenwerking in de regio mede mogelijk te maken. Cas Ceulen, Chief Health Officer van Coöperatie VGZ: “Digitalisering draagt eraan bij dat patiënten meer betrokken zijn en meebeslissen over hun zorg. Zij ervaren meer vrijheid, terwijl het zorgpersoneel tegelijkertijd wordt ontlast en hun werkplezier wordt vergroot.” Alle patiënten van alle zorgverzekeraars zullen gebruik kunnen maken van het platform.

Stevig fundament en voldoende schaal

Pieter de Bey, directeur van Santeon: “We zien een kans om digitale zorg op landelijk niveau goed neer te zetten. De samenwerking met de zorgverzekeraars en de inbreng van hun expertise op een onderwerp als callcenters is daarbij een belangrijke versneller. We beschikken met onze zeven topklinische ziekenhuizen over de noodzakelijke schaalgrootte in patiëntvolume en data. Dit vormt een stevig fundament en stelt ons in staat om grote stappen te zetten in het bieden van digitale zorg.”

Thuismonitoring coronapatiënten

Als eerste stap starten de Santeon ziekenhuizen vanaf eind oktober met de centrale thuismonitoring van coronapatiënten, in samenwerking met Luscii. Jürgen Hölters, longarts in CWZ en medisch manager transmurale zorg: “Vanuit de vorige coronagolven weten we dat de druk op de ziekenhuiszorg per regio heel verschillend is. Door elkaar te helpen, ontlasten we de ziekenhuizen waar de druk op dat moment het hoogst is. Thuismonitoring is bij uitstek iets waar we elkaar goed in kunnen ondersteunen. Door met elkaar de zorg thuis voor COVID-patiënten veilig en efficiënt in te richten, kunnen we de druk op de zorg en zorgverleners verlichten en ruimte vrijmaken in de ziekenhuizen voor patiënten die de faciliteiten binnen de muren van het ziekenhuis echt nodig hebben.”

Op de foto:
Staand v.l.n.r.: Maurice van den Bosch – bestuursvoorzitter OLVG en voorzitter bestuur Santeon, René Schunselaar – senior inkoper medisch specialistische zorg CZ, Sjoerd Niehof – stafvoorzitter Maasstad Ziekenhuis en portefeuillehouder digitale zorg binnen de medische staven van de Santeon ziekenhuizen, Roland Eising – senior manager Zorginkoop bij Zilveren Kruis, Pieter de Bey – directeur Santeon, Esther Agterdenbos – directeur Zorg Menzis.
Zittend v.l.n.r: Geranne Engwirda – lid Raad van Bestuur Catherina Ziekenhuis, Ale Houtsma – bestuursvoorzitter CWZ en voorzitter stuurgroep Santeon digitale zorg, Cas Ceulen – Chief Health Officer Coöperatie VGZ.

Bron: Persbericht