Bestuurders van de Saxenburgh Groep en Isala versterken de samenwerking en tekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Het fundament voor de toekomst van de algemene ziekenhuiszorg in de regio Hardenberg, Coevorden en Ommen wordt hierdoor verstevigd. 

Patiënten die in Hardenberg niet behandeld kunnen worden, krijgen een verwijzing naar Zwolle. De topklinische zorg in Zwolle wordt daardoor verder versterkt. Patiënten krijgen hierdoor de best mogelijke behandeling, dichtbij als het kan en topklinisch  als het moet.

In de samenwerkingsovereenkomst spreken beide ziekenhuizen met elkaar af om de algemene zorg uit de regio Hardenberg, Coevorden en Ommen en de topklinische zorg in Zwolle optimaal op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld door snel en efficiënt te verwijzen. Medisch specialisten van beide ziekenhuizen wisselen kennis uit en houden zo vaardigheden nog beter op peil.

Volgens Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep, is de samenwerking met Isala in het belang van de patiënten uit zijn regio. ‘Kleine, regionale ziekenhuizen moeten samenwerken met andere zorgorganisaties om het hele zorgaanbod laagdrempelig beschikbaar te houden. De keuze voor Isala Zwolle is een positieve keuze die door beide medische staven wordt ondersteund.’

De ziekenhuizen werken overigens al langer met elkaar samen. Het aanbod van spoedeisende zorg en intensive care in de regio wordt gezamenlijk ingevuld. Ook een aantal medisch specialismen, waaronder Cardiologie en Gynaecologie, hebben afspraken met elkaar gemaakt over samenwerking. Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Saxenburgh en Isala zullen de komende jaren stap voor stap de samenwerking intensiveren, met het oog op de continuïteit van het ziekenhuis in Hardenberg. Isala is daarbij de partner van Saxenburgh voor topklinische zorg, zoals hartzorg.’

Bron: Isala