Cyberaanvallen kunnen grote effecten hebben op onze zorgsector. Medische apparatuur is niet meer bruikbaar. Operaties worden uitgesteld. En ambulances kunnen niet meer goed worden aangestuurd. In Engeland weten ze er alles van. Om nog maar niet te spreken over patiënt(on)veiligheid door gehackte patiëntgegevens in eigen land. Tijdens de conferentie ‘Cyber? Mij een zorg!’ op 18 april in Zeist wordt gesproken over het digitaal veilig maken van zorgorganisaties.

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is stellig in zijn overtuiging dat zorgorganisaties aan de bak moeten met digitale veiligheid. Tijdens de opening van Z-CERT in januari – het computer emergency response team van de zorgsector – stelt hij onomwonden: “Patiëntveiligheid vereist ook digitale veiligheid”. In dit digitale tijdperk kan een zorgorganisatie zich niet meer veroorloven cybersecurity links te laten liggen. “Bestuurders hebben echt wat uit te leggen als ze niets doen met dit onderwerp. Het gevaar is te groot.” Tijdens de conferentie ‘Cyber? Mij een zorg!’ zal Gerritsen via een videoboodschap de aanwezigen toespreken. Andere deskundigen geven handvatten om op alle niveaus in de organisatie én op alle lagen in de zorgketen digitale veiligheid te realiseren.

Inzicht in werkwijze cybercriminelen
Een van de sprekers is Ruben Wenselaar, CEO Menzis. Hij gaat in op de rol van bestuurders en het sturen op digitale (informatie)veiligheid in de organisatie. Het is namelijk niet alleen een IT-onderwerp: iedereen in de organisatie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En ook in de keten zullen alle partners moeten bijdragen aan elkaars digitale veiligheid. Zeker in het licht van de nieuwe AVG die eind mei 2018 in werking treedt. Daarover spreekt Leonie Gerding, consultant bij VKA. Eelco Stofbergen, director consulting & cybersecurity bij CGI legt uit hoe leiderschap, cultuur en veranderprocessen helpen om de organisatie digitaal veiliger te krijgen. Nienke van den Berg, directeur Z-CERT, gaat in op de respons van de zorgsector op cyberaanvallen, terwijl Dennis Verschuuren, information security officer in het Maasstad Ziekenhuis vertelt welke preventieve maatregelen er mogelijk zijn. Theo van der Plas, portefeuillehouder bij de Nationale Politie, geeft inzicht in de werkwijze van cybercriminelen en wat daarvan te leren valt. Drie topdeskundigen in het panel gaan onder leiding van dagvoorzitter Elly van den Heuvel van de Cyber Security Raad het gesprek aan met de aanwezigen in de zaal, zodat iedereen goed beslagen ten ijs terug kan naar zijn eigen organisatie.

Meer informatie:
www.cybermijeenzorg.nl