serious game-juiste zorg op de juiste plek
Beeld: Pixabay

Een game die de regionale samenwerking rondom Juiste Zorg op de Juiste Plek een boost geeft. Dat is wat de Serious Game JZOJP – een initiatief van diverse zorgpartijen* – beoogt. Met zowel een versie voor zorgbestuurders als voor -managers.   

In het spel worden herkenbare samenwerkingssituaties in een regio nagespeeld, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen, VVT-organisaties, zorgverzekeraars en gemeentes. Deelnemers spelen daarbij bij voorkeur een rol die ze in het dagelijks leven juist niet vervullen. De kracht van het spel is dat deelnemers in de huid van een ander kruipen en daardoor vanuit een ander perspectief met elkaar in gesprek gaan. Het spel biedt inzicht in elkaars drijfveren en het ontstaan van bepaalde patronen en bevordert zo wederzijds begrip.

Van ‘kennen’ naar samenwerken

De Serious Game is zowel geschikt voor regio’s waar de samenwerking rondom Juiste Zorg op de Juiste Plek nog moet opstarten als in regio’s die al samenwerken. Het is te spelen in de eigen organisatie, maar ook met verschillende partijen uit de regio. ‘Vaak kennen de regiopartners elkaar wel van naam of gezicht, de kunst zit hem erin om de volgende stap te zetten. Hoe kom je van “kennen” naar “samenwerken”? Wie neemt het initiatief, hoe spreek je elkaar aan? De serious game kan hierbij helpen’, zegt Miranda Kingma, programmamanager JuMP van de NVZ.

Hoe werkt het?

Het spel heeft een variant voor bestuurders en een variant voor managers. Tijdens een dagdeel met samenwerkingspartners of met het eigen managementteam, ervaren deelnemers welke uitdagingen er zijn en hoe ze deze gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Beide varianten zijn zowel fysiek als digitaal te spelen. Een spelbegeleider leidt het spel, met een handleiding, in goede banen.

Het spel

Zes tot tien deelnemers vormen een JZOJP-werkgroep in een fictieve regio. Zij zijn managers of bestuurders van verschillende (zorg)organisaties. Iedere deelnemer krijgt een rol toebedeeld, bijvoorbeeld de rol van ziekenhuismanager of huisarts. Het spel heeft een aantal rondes, waarbij betrokkenen iedere ronde een nieuwe opdracht volbrengen.

Geïnteresseerden kunnen hier de Serious Game JZOJP downloaden.

* De game is een initiatief van de betrokken partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, VNG, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl) en de NZa, InEen en de NVZ.