Het Slingeland Ziekenhuis heeft van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het goede bericht gekregen dat het 100% van de kwaliteitsnormen die het NIAZ stelt waarmaakt. Dankzij deze prestatie heeft het NIAZ het Slingeland Ziekenhuis uitgeroepen tot Best Practice ziekenhuis.

Het NIAZ concludeerde dat medewerkers en medisch specialisten belangrijke waarden van het Slingeland Ziekenhuis als ‘Gastvrijheid’ en ‘Kundig en Veilig’ uitstralen.

Complimenten voor interne samenwerking en werkwijze
Het NIAZ deelde onder andere complimenten uit voor de ICT-inrichting, voor de manier waarop directie en medische staf samenwerken om de kwaliteit verder te verbeteren, voor de werkwijze van de commissie die toeziet op klachten, incidenten en calamiteiten en de manier waarop die leiden tot verbeteringen. Verder voor een digitaal Leerplein waardoor medewerkers continu scholing volgen om deskundig en bekwaam te blijven. Speciale complimenten waren er voor de ZwApp, een gratis App op maat voor aanstaande moeders.

Kwaliteit en veiligheid
Het Slingeland Ziekenhuis heeft sinds oktober 2007 het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Een team van acht deskundigen (auditoren) komt elke vier jaar gedurende vier dagen uitgebreid onderzoek doen naar de manier waarop gezorgd wordt voor de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis. Een jaar na de accreditatie toetsen NIAZ-auditoren of er voldoende gewerkt is aan verbeterpunten. In 2012 en 2016 is het Slingeland Ziekenhuis opnieuw geaccrediteerd. Het NIAZ-kwaliteitskeurmerk is het bewijs dat het Slingeland Ziekenhuis een ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem heeft waarin afspraken steeds worden vastgelegd, getoetst en bijgesteld. Ook professionele richtlijnen en wettelijke regelgeving zijn opgenomen in dit systeem.

Bron: Slingeland Ziekenhuis