Het Symposium Sociale Ouderenzorg op woensdag 6 april 2016 markeert de sluiting van verzorgingshuis het Willem Dreeshuis in Amsterdam.

Tijdens het symposium geven sprekers als staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona (PvdA) en Boris van Ham (Humanistisch Verbond) hun visie op de participatiemaatschappij in relatie tot kwetsbare ouderen. Participatie staat voor ‘mee doen’ en vraagt om pro-actief gedrag en een zekere mate van sociaal vaardig zijn. Een deel van de ouderen in Nederland heeft echter moeite met de eisen die de participatiemaatschappij aan hen stelt. Tijdens het symposium worden inzichten en methodieken belicht die kwetsbare ouderen kunnen ondersteunen.

Op woensdag 6 april 2016 vindt de officiële sluiting van verzorgingshuis het Willem Dreeshuis plaats. Deze dag is door bewoners en medewerkers omgedoopt tot ‘Een Goede Oude Dag’. Dat is namelijk wat minister-president Willem Drees de bewoners toewenste bij de opening van ‘zijn’ Willem Dreeshuis in 1957. Op 6 april 2016 is er een netwerkbijeenkomst/reünie, een officiële receptie en vindt ook het Symposium Sociale Ouderenzorg plaats.

Symposium Sociale Ouderenzorg, woensdag 6 april 2016, 13.00 – 17.00 uur
Niet alle ouderen in Nederland kunnen goed meekomen in de participatiemaatschappij. Participeren vraagt om autonomie, regie en eigen kracht. Een deel van de ouderen heeft moeite met de nieuwe eisen die de maatschappij aan hen stelt. Wie zijn deze ouderen en welke waarden zijn voor hen van belang? Wanneer ervaren zij goede kwaliteit van leven?

Tijdens het symposium komen inspirerende voorbeelden uit het hele land aan bod. Er worden inzichten en methodieken en praktijken gedeeld die erop gericht zijn juist kwetsbare mensen te steunen. We staan stil bij de veranderende rol van de professionals en horen van politici hoe zij denken over sociale ouderenzorg. Hoe kijken de leiders aan tegen de groep kwetsbare ouderen? Is het wenselijk dat de gemeente Amsterdam een ‘Actieprogramma voor kwetsbare ouderen’ op stelt?

Met bijdragen van onder andere staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona (namens de PvdA), Boris van der Ham (voorzitter Humanistisch Verbond), Jeroen Slot (Onderzoek Informatie en Statistiek), Meltem Kaya (D66) en Maarten Poorter (PvdA), Eric van der Burg (wethouder zorg Amsterdam) en vele anderen. Tijdens het symposium zijn 5 inspirerende workshops te volgen. Voor meer informatie en aanmelden zie: www.amstelring.nl/eengoedeoudedag.

Over het Willem Dreeshuis
Het Willem Dreeshuis ontstond uit een samenwerking tussen de PvdA, de VARA, Humanitas en de Algemene Woningbouw Vereniging. Minister-president Dr. Willem Drees – verantwoordelijk voor de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat – was daar nauw bij betrokken. Hij verleende zijn naam aan het huis, sloeg de eerste paal en verrichte de feestelijke opening op 5 februari 1957.

In april 2016 sluit verzorgingshuis het Willen Dreeshuis de deuren. De wijk Jeruzalem waarin het Willem Dreeshuis staat wordt heringericht. Bewoners van het Willem Dreeshuis zijn verhuisd naar andere huizen, zoals Amstelring Oostpoort of Blok M (Habion) in de wijk Jeruzalem.

Een Goede Oude Dag
‘Een Goede Oude Dag’ op woensdag 6 april 2016 bestaat uit drie delen: het Symposium Sociale Ouderenzorg (13.00 – 17.00 uur), een officiële receptie (vanaf 17.00 uur) en een netwerkbijeenkomst/reünie (17.00 – 19.00 uur). Voor alle onderdelen geldt: graag aanmelding op www.amstelring.nl/eengoedeoudedag en vol is vol.

Fotobijschrift: Willem Drees

Bron: Amstelring Groep