Een handheldversie apparaat maakt het mogelijk  zelf in en om het huis of op het werk de fijnstofconcentraties in de lucht meten.

Het ovale apparaatje krijgt de naam CAIRE en wordt 14 april gepresenteerd tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

De AirBox van ECN is ontworpen voor gebruik aan lantaarnpalen en wordt sinds 2013 onder andere gebruikt in het AiREAS-netwerk in Eindhoven. Dat meet met behulp van tientallen meetkasten de luchtkwaliteit in de stad en geeft die per locatie weer op www.aireas.com. Inmiddels hebben ook Breda en Helmond zich hierbij aangesloten. Met CAIRE speelt ECN in op de behoefte om de luchtvervuiling dicht bij huis in de gaten te kunnen houden. “Wat wij zien, merken en horen is dat er behoefte is om zelf de luchtkwaliteit te meten. De huidige manier, waarbij landelijk via circa honderd meetstations wordt gemeten, sluit niet aan bij de zorgen die mensen zich maken over de luchtkwaliteit in hun buurt”, zegt Business Developer Bas van Bree van ECN. “Met dit kleinere apparaat kunnen zij thuis of op kantoor daarmee aan de gang gaan, binnen en buiten. Je kunt het ergens neerzetten of in je hand houden.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Longfonds ondersteunen dit initiatief waarbij mensen zelf de luchtkwaliteit kunnen meten, en hebben meegedacht in de ontwikkeling van deze handheld. Zelf meten maakt mensen bewuster van de lucht die zij inademen. Luchtvervuiling kan bij iedereen tot klachten leiden, maar vooral bij mensen die al een longziekte hebben. Zij hebben klachten als benauwdheid en heftiger en vaker astma-aanvallen. De klachten leiden zelfs tot meer spoedopnames in het ziekenhuis.

Lokaal fijnstof meten
Met de persoonlijke fijnstofmeter CAIRE kunnen mensen thuis, op hun werk, in de sportschool of in de tuin de fijnstofconcentraties in de lucht meten. Het apparaat geeft een meetwaarde en licht op in de kleuren van de luchtkwaliteitsindex zoals ook het RIVM die hanteert. Dat varieert van blauw (goed) tot geel (matig), oranje (onvoldoende), rood (slecht) en paars (zeer slecht). “Als de concentraties binnen te hoog worden, bijvoorbeeld na het stofzuigen, kun je ventileren of even naar buiten gaan. Als dat buiten gebeurt, kun je bijvoorbeeld besluiten om niet te gaan hardlopen of fietsen”, vertelt Van Bree. “Long- of astmapatiënten kunnen met het apparaat vaststellen of hun klachten te relateren zijn aan luchtvervuiling.”

ECN werkt ook aan een versie die permanent buiten kan worden opgehangen. Deze kunnen gebruikt worden als een soort weerstations en samen een netwerk vormen. De bedoeling van ECN is dat de meetgegevens van alle gebruikers via wifi worden doorgegeven en dat alle data wordt verzameld en weergegeven op een centrale website. Gecombineerd met de gegevens van het landelijk luchtmeetnet van het RIVM en het netwerk van AirBoxen kan dan een nationaal dekkend meetsysteem opgezet worden. Van Bree: “Als bijvoorbeeld vijf mensen hem ophangen in een wijk, dan krijg je voor die wijk een representatief beeld van de luchtkwaliteit. Die data kun je dan weer koppelen aan het landelijk meetnet.”

Het prototype wordt 14 april gepresenteerd tijdens de Innovation Expo in Amsterdam, waar 4.000 ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers hun technologische en duurzame doorbraken en innovaties presenteren rond het thema ‘Duurzame stedelijke delta’. Vanwege het Nederlandse EU-voorzitterschap worden ook veel buitenlandse bezoekers verwacht.

Bron: ECN