De afdeling Longziekten van het Radboudumc heeft het Skillslab Interventie Longziekten geopend. Artsen in opleiding kunnen er met een simulator hun vaardigheden trainen.

Deze simulator is haast niet van een echte patiënt te onderscheiden. De training leidt in de praktijk tot een snellere behandeling met minder complicaties en ongemak bij de patiënt. Daarnaast blijkt dat artsen in opleiding de benodigde vaardigheden sneller onder de knie krijgen.

Om een goede arts te worden, is het van groot belang dat artsen in opleiding de benodigde vaardigheden regelmatig oefenen. Voor het uitvoeren van endoscopische handelingen bij patiënten met longkanker gebeurde dit oefenen tot op heden op patiënten, onder toezicht van ervaren artsen. Voor zowel beginnend longartsen als patiënten was dit een spannende situatie. Met de komst van het Skillslab met simulatietraining komt hier een einde aan.

Net echt
De simulator is haast niet van echt te onderscheiden: het apparaat hoest, bloedt, heeft verdoving en sedatie nodig en geeft het effect hiervan weer op vitale kenmerken. Dit leidt tot een waarheidsgetrouwe training in een veilige omgeving, waarbij ook acute situaties geoefend en getraind worden. Pas als de longarts in spé alle vaardigheden onder de knie heeft, mag hij deze bij patiënten toepassen. Longarts Erik van der Heijden: “Een groot voordeel van deze simulator is dat in een veilige en gestructureerde omgeving vaardigheden sneller en meetbaar aangeleerd kunnen worden. De komst van dit skillslab maakt de zorg veiliger en meer patiëntgericht.”

Kennis delen
Het Radboudumc wil het Skillslab niet alleen inzetten voor eigen specialisten in opleiding, maar wil deze vorm van onderwijs ook integreren in het nationaal opleidingsprogramma Interventie Longziekten. De simulatietraining is geschikt en van belang voor alle artsen in opleiding tot longarts, kinderlongarts,anesthesioloog en intensivist.

De afdeling Longziekten start daarnaast een wetenschappelijk onderzoek om het effect van de simulatietrainingen op competenties bij scopievaardigheden te toetsen. Ook gaat de afdeling de meerwaarde van deze training voor praktiserend longartsen in kaart brengen.

De aanschaf van dit Skillslab is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Pentax Medical. Het Skillslab is het eerste International Center of Excellence Interventie longziekten van Pentax.