Op 4 april ging de eerste massive online open course (MOOC) in Nederland over anatomie van de buik en het bekken online.

Wereldwijd doen inmiddels al meer dan 7500 studenten en andere geïnteresseerden mee aan de cursus. Het LUMC en de Universiteit Leiden ontwikkelden de gratis Engelstalige cursus. Uniek zijn de video’s waar docenten van het LUMC de buik ontleden en de 3D-animaties over de ontwikkeling van de darm in het ongeboren kind.

Professor Marco de Ruiter van het LUMC ontwikkelde met zijn collega-deskundigen de MOOC op het gebied van anatomie. Met de cursus beogen zij de basiskennis over buik en bekken beschikbaar te stellen. “Onze docenten geven de deelnemers als het ware een rondleiding door de buik en het bekken. We gaan in op de ontwikkeling van onze organen, bekijken daarna op microscopisch niveau de weefsels en geven tenslotte een inkijkje in de ligging en functie van organen.”

Meer inzicht door 3D-animaties
In elk cursusonderdeel wordt anatomie behandeld in relatie tot ziektebeelden. “Een meerwaarde van de opzet van de MOOC is dat we inzichtelijke 3D-animaties konden ontwikkelen. De darm ontwikkelt zich letterlijk ingewikkeld. Uit een korte rechte buis ontstaat een lang, gekronkeld darmstelsel dat zich als het ware door een bijzondere draaiing opvouwt in het lichaam. De opbouw van de darm is een gegeven waar een chirurg mee moet werken bij een darmoperatie. Door dit in een 3D-animatie in beeld te brengen ontstaat bij de studenten meer inzicht dan wanneer zij dit uit een boek moeten leren.”

Investering in onderwijsvernieuwing
Het maken van de MOOC was mogelijk dankzij de ondersteuning en expertise van het Online Learning Lab van de Universiteit Leiden en investeringen in onderwijsvernieuwing door het LUMC. In januari startte het LUMC de eerste MOOC ter wereld over klinische nier- en pancreastransplantaties. De cursus bestaat uit zes weken online colleges die elk worden afgesloten met een toets. Meedoen aan de nu lopende cursus kan nog tot 9 april, inschrijven kan op elk willekeurig moment. Aanmelden kan via de  website van Coursera.

Bron: LUMC