robot guardian - foto van de robot in huiskamer
Foto: Vilans

Een aantal Europese projectpartners, waaronder Vilans, ontwikkelt de robot Guardian. Uitgangspunt is dat Guardian de menselijke begeleiding niet vervangt, maar aanvult. ConnectedCare onderzoekt de meerwaarde van de robot, met interviews onder mantelzorgers, senioren en professionals.

Het  Guardianproject ontwikkelt een geavanceerde robot die ouderen, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen ondersteunt. Doel is dat de ouderen langer veilig en comfortabel thuis kunnen wonen. Het project is begin 2020 gestart en loopt drie jaar. Een van de aanleidingen was toenemende druk op mantelzorgers en zorgprofessionals. Die ontwikkeling speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen.

Onderzoek ConnectedCare

ConnectedCare is een belangrijke partner in de co-creatie. “In afstemming met de eindgebruiker kijken we waar ontwikkelkansen liggen”, vertelt directeur Martijn Vastenburg op de Vilans-site. “In steeds meer projecten richten we ons daarom op sociale robots. Guardian heeft veel mogelijkheden in interactie met de eindgebruiker. Dit omdat hij fysiek aanwezig is en de interactie met de sociale robot natuurlijk verloopt in spraak en expressies. We willen dat ouderen Guardian straks als een prettige metgezel zien die helpt bij het dagelijks leven.”

Zorgpartner

Mantelzorgers en professionals kunnen de Guardian-robot als informatiebron benutten en aansturen. Bij een val bijvoorbeeld, kan een mantelzorger op afstand bericht krijgen over de locatie van het incident. Hij of zij kan vervolgens de robot daarnaartoe rijden en een spraak-beeldverbinding tot stand brengen. Die functionaliteit wordt gefaciliteerd door sensoren. Door een 4G-chip kan de robot gebruikt worden als videotelefoon. De robot kan door de toepassing van Artificial Intelligence menselijk gedrag voorspellen.

Markt en ethiek

Het Guardianproject beslaat ook de ontwikkeling van een businessmodel en ethische vraagstukken rond de inzet van de robot. Tot dat laatste horen bijvoorbeeld afwegingen rond privacy en transparantie.

AAL-project

Guardian is een van de Europese AAL-projecten die als doel hebben om senioren in staat te stellen langer zelfstandig thuis te wonen met een prettige en actieve leefstijl. AAL staat voor Active & Assisted Living en draagt bij aan de uitdagingen en vraagstukken van deze tijd die ook in andere Europese landen spelen. Denk hierbij aan tekorten op de arbeidsmarkt en vergrijzing.

> Lees meer over het Guardianproject op de Vilans-site

> Lees meer zorgnieuws op FMT Gezondheidszorg