Binnen de Brainportregio kondigen vandaag St. Anna Zorggroep en Philips een strategisch partnerschap aan van tenminste vijf jaar. Gericht op e-health toepassingen om patiënten beter op afstand te kunnen behandelen en daarmee vermijdbare ziekenhuisopnames te voorkomen en poliklinische herhaalbezoeken te verminderen. Beide partijen vullen elkaar perfect aan in de ontwikkeling van innovatie in de zorg. Philips als marktleider in technologie voor de gezondheidszorg en St. Anna Zorggroep als aanbieder van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en sportmedische zorg. Door digitale informatie-uitwisseling kunnen zorgverleners met en rondom de patiënt (in het ziekenhuis en in de eerstelijn) in staat worden gesteld om gemakkelijker samen te werken en gegevens uit te wisselen.

 

Innovatief aanbod voor de regio

Het aantal ouderen in de regio Eindhoven/Geldrop neemt toe. Daarmee stijgt ook het aantal mensen met een chronische aandoening en een innovatieve manier van zorg verlenen is daarom noodzakelijk. Het doel van de samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Diverse eHealth-oplossingen zullen worden ingezet om met behulp van data inzicht te krijgen in het ziekteverloop van ouderen, om de samenwerking in de zorgketen te vergroten en om patiënten, ongeacht hun locatie, te begeleiden en ondersteunen met technologie. St. Anna Zorggroep zal samen met Philips VitalHealth werken aan een ontwerp voor ‘innovatieve ouderenzorg’, onder andere door middel van een digitaal zorgplatform voor patiënten, bewoners en zorgverleners. Dit helpt ouderen langer in hun vertrouwde omgeving te blijven, ondanks de eventuele (chronische) zorg die zij nodig hebben.

Een ander aspect van de samenwerking richt zich op het ontwikkelen, testen en delen van kennis rond (top)sportgezondheidszorg.

 

Victor Groothengel, General Manager Health Systems bij Philips Benelux: “De unieke positie van de St. Anna Zorggroep, met haar grote variëteit in een geïntegreerd zorgaanbod, geeft ons een goede mogelijkheid om medische technologie, data en IT-oplossingen te verbinden met zorgprofessionals én patiënten. Zo kunnen we gezamenlijk de medische zorg naar een hoger plan tillen.”

 

Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur St. Anna Zorggroep: “Onze betrokkenheid en de persoonlijke benadering zit in ons beider karakter. Wij bieden verschillende soorten zorg aan die elkaar versterken, met ouderenzorg in het bijzonder. De vergrijzing is in deze regio hoger dan in andere delen van Nederland. Wij kijken dan ook breed; gezondheid staat bij ons centraal, niet ziekte. De samenwerking met Philips gaat ons helpen bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.”

 

Fotobijschrift: Philips Guardian – het bewaken van patiënten op afstand met automatische melding als toestand van patiënt verslechterd.