De St. Anna Zorggroep is één van de eerste deelnemers aan een uniek, landelijk onderzoek naar werkgeluk. Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf ondertekende hiertoe onlangs de samenwerkingsovereenkomst met de Erasmus Universiteit. Het gaat om een driejarig onderzoek dat wordt begeleid door EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation). Meerdere grote organisaties uit verschillende sectoren nemen deel en zullen onderling hun ervaringen delen. Door de deelname aan dit onderzoek onderstreept de zorggroep het belang dat zij hecht aan het investeren in werkgeluk van haar medewerkers. De zorggroep wil komende jaren op dit thema een voortrekkersrol gaan vervullen binnen de zorgsector.

“Wij maken ons dagelijks hard voor persoonlijke en gastvrije zorg. Daarbij hoort ook dat medewerkers zich fijn voelen en plezier beleven aan hun werk. Tevreden medewerkers dragen immers bij aan tevreden cliënten en patiënten. Vandaar ook dat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers zich fijn voelen bij ons als werkgever. Daarnaast is het van groot belang gezien de uitdagingen waarvoor de krapte op de arbeidsmarkt ons stelt.”, aldus Ingrid Wolf.

Inzicht in factoren

Het onderzoek naar werkgeluk meet hoeveel werkgeluk medewerkers van de St. Anna Zorggroep momenteel ervaren, maar ook of vooral welke factoren hierin van belang zijn. Het onderzoek geeft inzicht in de spreekwoordelijke knoppen waaraan je als organisatie, team of medewerkers kan draaien. Medewerkers worden actief betrokken bij het onderzoek en de tussenresultaten.

Unieke aanpak

Het onderzoek start komende weken met een 0-meting. De uitkomsten van deze 0-meting geven aanknopingspunten hoe werkgeluk behouden kan worden, dan wel vergroot: organisatiebreed, op teamniveau en 1 op 1. Op basis van de resultaten worden vervolgens gerichte acties ingezet. De organisatiebrede meting wordt de komende drie jaar ieder jaar herhaald. De deelnemende organisaties binnen het onderzoek houden gedurende deze looptijd contact en wisselen ervaringen en best-practices uit. De Erasmus Universiteit begeleidt het onderzoek en bewaakt de representativiteit en wetenschappelijke component ervan. “Een unieke aanpak. Er zijn wel onderzoeken naar werkgeluk, maar nog nooit is dit onderwerp op deze wijze meerjarig binnen verschillende sectoren onderzocht. “, aldus Ingrid Wolf.

Chief Hapiness Officer

Het thema werkgeluk is niet nieuw binnen de St. Anna Zorggroep. Door deelname aan dit onderzoek wil de zorggroep de kennis over werkgeluk verdiepen en een voortrekker zijn op dit thema binnen de zorgsector. Speciaal hiervoor is een Chief Happiness Officer (CHO) aangesteld: binnen de zorg een nieuwe, nog vrij onbekende rol.  De CHO coördineert de activiteiten op het gebied van werkgeluk,  monitort de effecten van acties, vergaart kennis, deelt deze kennis  in- en extern en leidt het onderzoek naar werkgeluk in goede banen.