Star-shl en het pathologie laboratorium Pathan gaan samenwerken. Doel is dat huisartsen vanaf januari 2019 ook voor pathologische diagnostiek rechtstreeks terechtkunnen bij star-shl. De huisarts kan dan alle aanvragen voor diagnostisch onderzoek bij star-shl doen en gebruik maken van dezelfde aanvraagopties en logistiek. De koeriers van star-shl halen alle materialen in één keer op.

Jeroen Bos, bestuursvoorzitter van star-shl, en Arlinke Bokhorst, bestuursvoorzitter van Pathan, ondertekenden een intentieverklaring. Daarmee spreken zij af dat huisartsen vanaf januari 2019 via star-shl ook gebruik kunnen maken van de diensten van Pathan. Huisartsen kunnen daardoor ook voor histologie, cytologie en moleculaire diagnostiek bij star-shl terecht, naast laboratorium-, beeldvormend- en functieonderzoek en begeleiding van chronisch zieken.

Makkelijker en slimmer

Jeroen Bos, star-shl: “Huisartsen hebben het ontzettend druk en willen zich vooral met hun patiënten bezig kunnen houden. Wij ondersteunen hen dan ook graag door zaken makkelijker in te richten. Door de directe samenwerking met Pathan kunnen alle aanvragen voor diagnostisch onderzoek via één diagnostisch centrum lopen.” Alle contacten tussen de huisarts en star-shl blijven via de vaste relatiemanager lopen. De ervaren pathologen van Pathan zullen de huisartsen actief ondersteunen bij complexe diagnostiek en garanderen continuïteit van zorg ook bij een eventuele verwijzing naar de tweede lijn.

Belang ketensamenwerking

Jeroen Bos en Arlinke Bokhorst geven aan dat beide organisaties als doel hebben zinnig en zuinige zorg te bieden. Dit resulteert in efficiënte dienstverlening waar zowel zorgverleners, zorgverzekeraars als patiënten van profiteren. Om deze efficiëntere inrichting van zorg mogelijk te maken, is ketensamenwerking essentieel. De voorgenomen samenwerking van star-shl met Pathan is daar een goed voorbeeld van.

Bron: star-shl