Tijdens het recente congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Barcelona presenteerde dr. Pim Tonino, interventiecardioloog in het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, de resultaten van een vergelijkende studie tussen stents met TiNO-coating (OPTIMAXTM van Hexacath, Parijs, Frankrijk) en EES (SYNERGYTM van Boston Scientific, Marlborough, VS) bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). “De TIDES-ACS-uitkomsten laten zien dat de OPTIMAX-stent met nitrideoxidecoating niet minder effectief is bij patiënten met ACS vergeleken met een van de beste medicijn afgevende stents (SYNERGY) zoals gebruikt in de huidige interventiecardiologie. Op grond van deze conclusie kunnen we het gebruik van de TiNO-gecoate Bio Active Stent (BAS) aanbevelen als een goed alternatief voor drug-eluting stents (DES) bij ACS,” aldus Tonino. Een doorbraak in de stenttechnologie.

Het onderzoek werd uitgevoerd op twaalf internationale locaties onder een gerandomiseerde groep van 1491 ACS-patiënten (2:1) die óf TiNO-gecoate stents kregen (989) óf EES (502).

Het primaire eindpunt was de incidentie van Major Adverse Cardiac Events (MACE): een samenstelling van hartdood, niet-dodelijk hartinfarct (MI) en door ischemie noodzakelijk gemaakte doelwitlaesie-revascularisatie (target lesion revascularization – TLR) over twaalf maanden.

Het primaire eindpunt deed zich voor bij 6,3% van de patiënten met TiNO-gecoate stents versus 7,0% van degenen die een EES kregen (HR 1.12 [95% CI 0.73 – 1.72] p voor non-inferioriteit <0.001, p voor superioriteit=0.66).

Zowel hartdood (respectievelijk 0,5% versus 1,6%; p=0.04) als niet-fatale MI (1,8% versus 4,6%; p=0.004) kwamen minder vaak voor bij de TiNO-gecoate stents. TLR bij ischemie werd vaker toegepast in de TiNO-gecoate stentarm (5,4% versus 3,4%; p=0.09).

“Als we kijken naar de afzonderlijke onderdelen van het primaire eindpunt in dit onderzoek, levert de OPTIMAX-stent een lagere incidentie van hartdood en myocardinfarct dan de SYNERGY. Daar staat tegenover dat de OPTIMAX vaker noodzaakt tot doelwitlaesie-revascularisatie vanwege ischemie. Met andere woorden, met de OPTIMAX-stent komen harde klinische eindpunten als myocardinfarct en hartdood bij ACS-patiënten minder vaak voor dan met toepassing van de SYNERGY” aldus Tonino.

De conclusie luidt dat bij ACS-patiënten TiNO-gecoate stents op basis van een kobalt-chroomlegering niet inferieur zijn aan bioabsorbeerbare polymere EES op basis van een platina-chroomlegering wat betreft het primaire samengestelde eindpunt van veiligheid en werkzaamheid over een vervolgperiode van twaalf maanden.

“De TIDES-ACS-studie is het eerste adequaat opgezette, rechtstreeks vergelijkende gerandomiseerde onderzoek van actuele bioactieve stenttechnologie en geavanceerde DES-technologie in een ACS-context. Het leverde overtuigend bewijs van de non-inferioriteit van de eerste ten opzichte van de laatstgenoemde wat betreft de samengestelde harde eindpunten van veiligheid en werkzaamheid,” verklaarde de hoofdonderzoeker van deze studie, dr. Pasi Karjalainen (Heart Center, Satakunta Central Hospital, Pori, Finland).

“Op  grond van deze conclusie kunnen we het gebruik van de TiNO-gecoate Bio Active Stent (BAS) aanbevelen als een goed alternatief voor DES bij ACS. We hopen dan ook dat stents op basis van deze bioactieve technologie door de nieuwe Practice Guideline-commissies worden geaccepteerd als een  bruikbare en valide optie voor percutane coronaire interventie (PCI) bij ACS-patiënten,” aldus Karjalainen.

 

Over Hexacath
Hexacath (1994) is een zelfstandige Franse onderneming, gericht op de ontwikkeling, productie en distributie van innovatieve producten voor vasculaire therapie, zoals Bio-Active Stents (BAS), Bare Metal Stents (BMS) en diverse soorten PTCA & PTA-katheters voor coronaire en perifere vaataandoeningen.

Hexacath geeft sinds 1996 leiding aan een ambitieus onderzoeksprogramma, opgezet in samenwerking met openbare onderzoekscentra en experts uit diverse landen. Doel is de ontwikkeling van een reeks geavanceerde cardiovasculaire producten die beter zijn dan bestaande producten, en die artsen in staat stellen de levenskwaliteit van hun patiënten te verbeteren.

Sinds 1996 is er fors geïnvesteerd in de ontwikkeling en toepassing van een unieke, gepatenteerde coatingtechnologie op basis van titaniumnitrideoxide, wat heeft geresulteerd in de bekendmaking van vandaag.

Kijk voor meer informatie op de website: www.hexacath.com