Foto: Pexels.com / Mart Production.

Een consortium van zeven partners, aangevoerd door het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit, ontvangt een Roadmap-subsidie van 19 miljoen euro van NWO. Hiermee wordt in Nijmegen de eerste MRI-scanner ter wereld gebouwd met een magneetsterkte van 14 tesla, die geschikt is voor onderzoek met mensen.

Elke twee jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld aan NWO ter beschikking voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Dat maakt de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële infrastructuur voor onderzoek in Nederland.

Hoge gevoeligheid

In het project DYNAMIC gaan de onderzoekers de eerste MRI-scanner ter wereld bouwen met een magnetische veldsterkte van 14 tesla. Door hoge gevoeligheid van de scanner kunnen wetenschappers bijvoorbeeld de hersenen gedetailleerder in beeld brengen, maar kunnen ze ook nieuwe inzichten opdoen in onderzoek naar ziekten in het hele lichaam.

Beschikbaar voor wetenschappers

“De nieuwe MRI-scanner wordt geplaatst op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen, maar zal beschikbaar zijn voor alle wetenschappers in Nederland. We zullen ook samenwerken met internationale partners”, zegt David Norris, projectleider en hoogleraar MRI-technieken aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. “Met deze nieuwe gevoelige scanner willen we nieuwe onderzoeksgebieden mogelijk maken voor de hele wetenschappelijke gemeenschap.”

Hersenaandoeningen, geneeskunde en neurowetenschap

De nieuwe scanner is van groot belang voor onderzoek naar hersenaandoeningen, zegt Anja van der Kolk, neuroradioloog/arts-onderzoeker bij Radboudumc. “Het aantal mensen met hersenaandoeningen is groot en zal de komende decennia alleen maar toenemen. Voor veel aandoeningen bestaat nog geen goede behandeling, omdat we niet precies weten hoe ze ontstaan. Met de 14T MRI-scanner kunnen we zonder te snijden in mensen heel gedetailleerd kijken naar wat er gebeurt met de hersenen wanneer ze ziek worden, zelfs al in een vroege fase. Hierdoor hopen we nieuwe opties te vinden voor behandeling, en misschien zelfs preventie.” Voor de geneeskunde is de scanner onder meer belangrijk omdat artsen zonder operatie of biopsie inzicht kunnen krijgen in de stofwisseling van ziektes in de mens en hoe deze te beïnvloeden zijn met medicatie. Voor de neurowetenschappen is het een revolutionaire ontwikkeling die het mogelijk zal maken om neurale circuits bij mensen heel scherp in kaart te brengen.

Consortium

Het ‘Dutch National 14Tesla MRI Initiative in Medical Science’ (DYNAMIC) is een project dat bestaat uit zeven partners: Radboud Universiteit (hoofdaanvrager), Amsterdam UMC, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Universiteit Maastricht, Radboudumc (Tom Scheenen, Anja van der Kolk en Rick Helmich), Spinoza Centre for Neuroimaging – KNAW en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Ook project microscopie gehonoreerd

Het Radboudumc is ook betrokken bij een ander project dat een subsidie ontvangt van de Nationale Roadmap, genaamd NL-BioImaging. Een consortium onder leiding van Amsterdam UMC ontvangt vijftien miljoen euro, waarmee onderzoekers nieuwe geavanceerde microscopie gaan ontwikkelen.

Bron: Persbericht Radboud UMC