‘De Tuut van Tegenwoordig’ is het eerste online-platform voor jongeren met tinnitus.
De website is een initiatief van student Bert Lecomte en wordt ondersteund door de opleidingen Logopedische en Audiologische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.
Na een luidruchtig feestje werd bij student communicatiewetenschappen Bert Lecomte (21) tinnitus vastgesteld, een eindeloze pieptoon in de oren. Zijn wereld stortte in elkaar, maar na drie jaar kwam hij op het idee om een online platform voor lotgenoten op te richten. “Ik vond het onbegrijpelijk dat zoiets nog niet bestond”, zegt Bert. “Jongeren met tinnitus worden volledig in de steek gelaten. Bovendien vind je amper informatie over hoe je op een positieve manier met oorsuizen kan omgaan. Op het internet overheersen de negatieve en neerslachtige verhalen van tinnituspatiënten. Dit platform moet een positieve boodschap uitdragen.”
‘De Tuut van Tegenwoordig’ biedt naast informatie over tinnitus ook een forum waarop jongvolwassenen hun ervaringen met de aandoening kunnen delen. Ze krijgen er uitleg over de juiste oordopjes en via een helpdesk kunnen ze vragen stellen aan een team van audiologen. Voor dat laatste riep Bert de hulp in van de opleidingen Logopedische en Audiologische Wetenschappen. “We gebruiken onze expertise om jongeren zo goed mogelijk in te lichten”, zegt Ellen Vandewalle, die beide opleidingen coördineert. “We kunnen een beroep doen op een multidisciplinair team van NKO-artsen, audiologen, psychologen, spraak-, bewegings- en fysiotherapeuten en sociaal werkers. We spelen ook publicaties over het onderwerp door en zullen af en toe de artikels nalezen die op de website verschijnen.”
Via het platform kunnen jongeren ook doorverwezen worden naar de UZ Leuven. In samenwerking met kenniscentrum Adelante Audiologie & Communicatie startte het ziekenhuis vorig jaar met een behandelingstraject voor jongvolwassenen met tinnitus. “Die begeleiding moet patiënten helpen omgaan met hun aandoening”, zegt professor Nicolas Verhaert, NKO-arts aan de UZ Leuven. “Tinnitus heeft niet enkel te maken met gehoorschade. Vaak spelen ook angstgevoelens en stress een rol. Door bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie te geven, waarbij we psychologische en audiologische elementen combineren, kunnen we hun hersenen trainen en tinnitusklachten verminderen.”
De lancering van het jongerenplatform, op 3 november, vond plaats in aanwezigheid van tv-presentator en zanger Sean Dhondt, die als ambassadeur zijn schouders onder het project zet. Het is tevens de start van een campagne rond oorsuizen die wordt ondersteund door tal van muzikanten en BV’s. “Ik wou dat dit platform er geweest was toen ik op mijn veertiende tinnitus kreeg”, zei Sean Dhondt bij de voorstelling van de website. “Ik zocht ook informatie, maar ze was nergens beschikbaar. Ik ben blij dat jongeren van vandaag een duidelijk infopunt hebben.”