De deelnemende ziekenhuizen Haaglanden Medisch Centrum, OLVG ziekenhuizen te Amsterdam, IJsselland Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep locaties Alkmaar en Den Helder werken hiertoe samen met ruim 100 hotelschoolstudenten van Hotelschool The Hague.

Aan de hand van een onderzoeksbriefing gaan zij aan de slag om nieuwe innovatieve hospitality concepten te ontwikkelen. Duidelijk is dat er gelijkenissen zijn op het gebied van dienstverlening in ziekenhuizen en hotels. De innovatieve denkers van Hotelschool The Hague ontwikkelen in een periode van tien weken concepten om de patiëntervaring te verbeteren. De betrokken coaches van Hotelschool The Hague zullen tezamen met de ziekenhuizen de eindresultaten beoordelen.

Dr Onno Guicherit, chirurg-oncoloog, Haaglanden Medisch Centrum; “In onze ziekenhuizen werken allemaal bevlogen en competente mensen. Hotelschool The Hague studenten komen van één van de beste hospitality business schools in de wereld met een toonaangevend hospitality research center. Deze groepen bij elkaar brengen en niet te vergeten goed naar patiënten luisteren, leidt zonder twijfel tot waardevolle adviezen en ideeën om de zorg te verbeteren. Daar hebben we al heel goede ervaringen mee opgedaan in HMC.”

Business Model Innovation Voor het vak Business Model Innovation (BMI) werken derdejaars studenten samen met het bedrijfsleven aan concrete innovatie opdrachten op het gebied van hospitality. Studenten bedenken op basis van het Design Thinking model, zowel individueel als in teamverband, innovatieve oplossingen voor problemen. De bedachte oplossingen worden vervolgens getest, verbeterd en verder doorontwikkeld totdat een gevalideerd nieuw business model is ontstaan. Recente opdrachtgevers waren o.a. MCI, World Forum, Unicef en PwC.

“Maatschappelijke veranderingen hebben grote invloed op ziekenhuizen. Aan de patiëntkant neemt de gemiddelde leeftijd toe en hun en hun zorgvraag wordt steeds complexer. Aan bestuurszijde staan ziekenhuizen steeds meer onder druk om hun prestaties te verbeteren en wordt de patiëntervaring genoemd als een van de belangrijkste indicatoren voor het succes van het ziekenhuis. Niet alleen Hotelschool The Hague, maar alle belanghebbenden, variërend van patiënten, cliëntenraden, medewerkers tot ziekenhuisbesturen, benoemen de patiëntervaring als een zeer belangrijke indicator voor de kwaliteit van het ziekenhuis.”, aldus Dr. Angelique Lombarts Professor in Hospitality, Happiness and Care at Hotelschool The Hague.