adiabatische luchtbevochtiging met de Condair DL-2
Adiabatische luchtbevochtiger van Condair. Foto: Condair.

In een studie van de TU Delft en KU Leuven, onlangs gepubliceerd in het Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, werd voor zowel influenza als SARS-CoV-2 een significante correlatie gevonden tussen de dauwpunttemperatuur en relevante epidemiologische metrieken. Luchtbevochtigers bieden mogelijk uitkomst.

De studie laat zien dat er een relatie bestaat tussen de luchtvochtigheid binnenshuis en de besmettingen in zowel influenza als SARS-CoV-2 epidemische periodes. De bevindingen komen overeen met de verwachte mechanismen in verband met de verdamping van druppels, de stabiliteit van het virus in het binnenmilieu en de aantasting van de natuurlijke afweer van de luchtwegen in droge lucht.

Luchtvochtigheid en besmettingen

De atmosferische dauwpunttemperatuur dient als maatstaf voor de relatieve vochtigheid binnenshuis. In deze studie is gekeken naar het wekelijkse sterftecijfer in Nederland tussen 1995 en 2019 om de correlatie tussen het dauwpunt en de verspreiding van influenza te bepalen. Tijdens griepepidemische periodes in Nederland waren er geen overheidsbeperkingen; daarom is het niet nodig deze confounder te controleren. Tijdens de SARS-CoV-2 pandemie varieerden de overheidsbeperkingen sterk in de tijd. Om dit effect te controleren, werden perioden met een relatief constant niveau van overheidsingrijpen geselecteerd om de voortplantingsgraad te analyseren.

Resultaten

Voor zowel influenza als SARS-CoV-2 werd een significante correlatie gevonden tussen de dauwpunttemperatuur en de epidemiologische metrieken. “De bevindingen komen overeen met de verwachte mechanismen in verband met de verdamping van druppels, de stabiliteit van het virus in het binnenmilieu en de aantasting van de natuurlijke afweer van de luchtwegen in droge lucht” schrijven de onderzoekers in hun samenvatting.

Betekenis

De resultaten van deze studie wijzen erop dat verbetering van de luchtvochtigheid binnenshuis door middel van luchtbevochtigers een veelbelovende technologie zou kunnen zijn om de verspreiding van zowel influenza als SARS-CoV-2 tijdens het voorjaar, najaar en de winter tegen te gaan, zo concluderen de onderzoekers.

Lees hier de gehele studie