Het jaar begint goed met de publicatie van de STZ-innovatie uitgave waarin de inzendingen voor de STZ-innovatie challenge zijn opgenomen met een speciale benoeming voor de winnaars van de STZ-innovatie challenge Mydiagnostick en ZIVVER.

20 jaar STZ
De STZ innovatie-uitgave is ter ere van het 20 jarig bestaan van de STZ tot stand gekomen. Naast de drie pijlers; topklinische zorg, wetenschap en opleiding heeft de STZ drie kernthema’s benoemd: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg. In het kader van het kernthema innovatie, hebben de STZ-ziekenhuizen én externe partners de mogelijkheid gekregen om hun beste en meest duurzame innovatie te presenteren in deze speciale lustrum uitgave. Het doel hiervan is ‘delen en vermenigvuldigen’.

Naast een mooie plek in deze uitgave, zijn de inzendingen ook beoordeeld op toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zorg voor de patiënt. De 10 beste inzendingen hebben een prominente plek gekregen op de innovatie-expo die plaatsvond tijdens de feestelijke viering op 30 juni 2016, en de top 4 is met elkaar de strijd aangegaan om de STZ innovatie award. Het publiek dat aanwezig was bij de innovatiepitches heeft uiteindelijk precies evenveel stemmen uitgebracht op MyDiagnostick en ZIVVER. Dat betekent dus een gedeelde eerste plaats voor twee mooie innovaties waarvoor de STZ zich de komende periode in gaat zetten om tot opschaling in zoveel mogelijk STZ-ziekenhuizen te komen.

Marjanne Sint, voorzitter STZ: “Het vierde lustrum van de STZ – de Vereniging van Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen – staat in het teken van innovatie. Innovatie is meer dan het uitvinden of toepassen van baanbrekende nieuwe technieken en behandelmogelijkheden. Big bangs komen maar zelden voor. Vaker gaan veranderingen sluipenderwijs of komen ze uit een heel andere hoek: pas achteraf zie je hoe groot de gevolgen zijn in andere sectoren. Zoals het gebruik van gezondheids-apps. Of de medische database van IBM waarin meer expertise is opgeslagen dan de knapste medisch-specialist in een mensenleven kan verzamelen. Om in de top van de gezondheidszorg te blijven meedraaien, is het zaak tijdig de signalen van verandering op te vangen en op waarde te schatten voor onze instellingen.”
Hiermee benadrukt Sint het belang van innovatie in de ziekenhuiszorg

We laten met deze uitgave goede voorbeelden zien van hoe er vanuit samenwerking mooie innovaties ontstaan die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Daar zijn we trots op.
Wij nodigen iedereen uit die meer over deze en andere innovaties wil weten contact met ons op te nemen, dan brengen wij partijen graag met elkaar in contact.

STZ-innovatie uitgave

Bron: STZ