Waarschijnlijk wordt in juli de nieuwe subsidieregeling DUMAVA gepubliceerd in de Staatscourant. Deze rijksregeling moet de aanpak met de CO2-routekaart voor de energietransitie bij zorgvastgoed versterken.

Via deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor verduurzaming van eigen zorgvastgoed. U kunt ervoor kiezen om subsidie aan te vragen voor:

  • één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen die  op de maatregelenlijst staan. Deze wordt begin juli 2022 gepubliceerd;
  • óf een integraal project (waarbij de minimale projectkosten € 25.000 zijn).

De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting 30% van de projectkosten om de verduurzamingsmaatregel(en) te realiseren.

De conceptregeling DUMAVA is hier in te zien.