Bianca Rouwenhorst, Directeur Informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bianca Rouwenhorst is sinds 1 juni 2022 directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij volgt Ron Roozendaal op, die per 1 mei de overstap maakte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rouwenhorst was vanaf oktober 2020 al duo-directeur bij de directie Informatiebeleid.

Rouwenhorst combineerde deze rol met de functie van programmadirecteur Persoonsgebonden budget, die ze sinds 2017 had. Daarvoor was zij kwartiermaker Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en plaatsvervangend directeur Digitale overheid. Rouwenhorst heeft een Master of Science in Management & Innovation en een post-HBO Organisatieontwikkeling & Veranderkunde, bovenop haar HBO Bedrijfskunde.

‘Informatievoorziening is enorme uitdaging’

Rouwenhorst: “Ik vind het een enorme uitdaging om aan de slag te gaan met de informatievoorziening in de zorg. De noodzaak en ook de ambitie om hier samen met elkaar stappen in te zetten is groot en heb ik heel veel zin in.” De directie Informatiebeleid stelt informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering op het gebied van informatievoorziening in de Zorg. Rouwenhorst gaat aan de slag met het goed op de kaart krijgen van de digitalisering/informatisering van het zorgdomein en het departement. Zij staat een cultuur voor waarin collegialiteit, aandacht voor ontwikkeling van alle medewerkers, ruimte voor verschillende perspectieven en resultaatgerichtheid een plaats hebben. Zij zet zich in om de samenhang van de directie nog meer tot ontwikkeling te brengen in relatie tot VWS, het Zorgveld en de rijksbrede opgaven.

Bron: Persbericht Rijksoverheid