Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar klinische psychologie

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar klinische psychologie bij de faculteit Psychologie. De benoeming gaat in per 1 april 2021.

Susan van Hooren (1976 Heerlen) studeerde psychologie aan de Universiteit Maastricht en studeerde cum laude af aan de masteropleiding Seksuologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze promoveerde aan de Universiteit Maastricht op het gebied van cognitieve veroudering. In 2004 trad ze in dienst bij de Open Universiteit als universitair docent klinische psychologie. Vanaf januari 2012 combineerde ze dit docentschap met de aanstelling als lector Kennisontwikkeling vaktherapie. In 2017 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie. Van Hooren blijft haar rol als lector Kennisontwikkeling Vaktherapie voor Zuyd Hogeschool tot het einde van dit academisch jaar vervullen. Ook vanuit haar nieuwe functie zal Van Hooren met Zuyd en de nationale vaktherapie-community blijven samenwerken.

Beter inzicht
Het onderzoek waar Van Hooren leiding aan zal geven, heeft als doelstelling te komen tot beter inzicht in de ontwikkeling en de behandeling van psychische klachten of stoornissen, zoals depressie, angst of persoonlijkheidsstoornissen. Het onderzoek richt zich op factoren die kunnen leiden tot deze klachten of stoornissen of het juist in stand houden. Ook wordt onderzoek verricht naar therapeutische interventies en hoe deze interventies kunnen werken. Doel is manieren te vinden om door middel van therapeutische interventies psychische klachten of stoornissen te voorkomen, op te laten houden of patiënten handvatten te geven om zich aan te passen aan hun omgeving, waaronder e-health toepassingen.

Actueel curriculum
Genoemde onderzoeksthema’s komen terug binnen het onderwijs van de mastervariant klinische psychologie, waar Van Hooren leiding aan geeft. Het betreft een actueel curriculum met aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-mental health. Daarnaast zal zij ook actief betrokken zijn bij een nieuw te ontwikkelen mastervariant op het gebied van klinische kind- en jeugdpsychologie.