Swisslog heeft opdracht gekregen  voor het leveren, implementeren en onderhouden van een geautomatiseerd geneesmiddelen distributiesysteem voor het Erasmus MC.Het te leveren volautomatische systeem voor het verpakken, opslaan en uitgeven van patiënttherapie, centraal vanuit de apotheek, optimaliseert de workflow, minimaliseert het risico op fouten en verbetert het medicatiebeheer.

Het Erasmus MC bouwt een nieuw ziekenhuis waarin in april 2018 intrek wordt genomen. Tussentijds wordt in juli 2017 een nieuw elektronisch patiëntendossier geïmplementeerd. Beide ontwikkelingen vroegen om het optekenen van een nieuw geneesmiddeldistributieproces dat optimaal aansluit bij de wensen van de gebruiker. De hierbij gehanteerde basisuitgangspunten zijn medicatieveiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Er werd een concept ontwikkeld waarbij in de apotheek de geneesmiddelen per patiënt uitgezet worden aan de afdelingen en daarnaast zal de apotheek een groot deel van de per infuus toegediende geneesmiddelen voor toediening gereed gaan maken.

Het nieuwe elektronisch patiënten dossier kent controle op toediening van het juiste geneesmiddel met barcodescanning bij toediening. Hiertoe dienen alle toe te dienen eenheden van een geneesmiddel van een barcode te worden voorzien. Een groot deel van de geneesmiddelen is echter niet commercieel verkrijgbaar met een dergelijke barcode.

Het Erasmus MC zocht een partij die een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem kon leveren dat geneesmiddelen uit kon zetten op patiëntniveau en tevens elke kleinste eenheid van een geneesmiddel van een barcode kon voorzien. Na een Europese aanbestedingsprocedure is de keus gevallen op Swisslog dat een dergelijk systeem kan leveren.

Het nieuwe geautomatiseerde geneesmiddelen distributiesysteem, dat onder andere zal bestaan uit een dubbel PillPick® Systeem, zorgt ervoor dat er voortaan vanuit de klinische apotheek waar de robot geïnstalleerd wordt, patiënttherapie geautomatiseerd verstrekt kan worden voor  de afdelingen. De ziekenhuisrobot van Swisslog, de tweede in de Nederlandse zorgmarkt,  automatiseert het verpakken, etiketteren, opslaan en verstrekken van tabletten, capsules, ampullen en spuiten in eenheidsdoses. Swisslog zal het PillPick Systeem compleet redundant uitvoeren, waardoor zij garant kan staan voor een bijzonder hoge beschikbaarheid van de robot.

Het volautomatische Swisslog-systeem zal naar verwachting in oktober 2016 geïnstalleerd worden. Na uitgebreide validatie zal begonnen worden met de implementatie, zodat alle afdelingen beleverd kunnen worden op het moment dat het Erasmus MC alle patiënten naar de nieuwbouw verhuist.

‘Ons ziekenhuis is een toekomstgerichte zorginstelling die voortdurend probeert om de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie die we onze patiënten bieden, te verbeteren. De implementatie van een geautomatiseerd medicatiebeheersysteem is een belangrijke stap, in lijn met onze visie ‘ aldus Peter Roos, Afdelingshoofd Apotheek Erasmus MC.

‘Dankzij de technologie van Swisslog kan het Erasmus MC rekenen op betere workflows, maar ook op lagere zorgkosten,  merkt Pieter Feenstra, Executive Vice President Swisslog Healthcare Solutions – EMEA, op. ‘De logistieke innovaties bij Erasmus MC zijn absoluut state-of-the-art wat betreft geautomatiseerde technologie. Het medicatieproces is geoptimaliseerd om patiënten de best mogelijke kwaliteit en efficiëntie te kunnen bieden.’

Deze unieke oplossing elimineert de belangrijkste oorzaken van medicatiefouten en automatiseert het volledige proces: de voorgeschreven medicatie zal op patiënt specifieke ringen met eenheidsdoses worden afgeleverd op de ziekenhuisafdeling. De oplossing zorgt ervoor dat verpleegkundigen, die in het oude proces veel tijd spendeerden aan het uitzetten van medicatie, zich nu kunnen richten op de directe zorg van hun patiënten. Het systeem beperkt tevens de hoeveelheid handmatig werk in de apotheek, waardoor medewerkers van de apotheek hun tijd kunnen besteden aan intake-, advies- en voorlichtingsgesprekken, die de kwaliteit van zorg ten goede komen.

Naast de kwalitatieve voordelen biedt de oplossing ook economische voordelen. Het verminderen van fouten verlaagt de medicatiekosten en de voorraden worden door de centralisatie sterk gereduceerd. Met het geautomatiseerde tracking en inventarisbeheer voorkomt het PillPick Systeem tevens dat er geld verspild wordt als gevolg van het verlopen van medicijnen.

Bron: Swisslog