Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland, verbindt voor het eerst haar naam aan een lectoraat van een hogeschool.

Dit gebeurt 26 mei 2016. De eervolle KIVI benoeming gaat naar het Lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van dr.ir. Masi Mohammadi houdt zich bezig met de vernieuwingen op het gebied van bouwen voor de gezondheid en voor een slimmere leefomgeving.

De onderzoeksgroep voert multidisciplinair onderzoek uit naar een slimme leefomgeving die mensen ondersteunt, stimuleert en zelfs hun gezondheid bevordert.

De onderzoekers vertalen deze denkwijze op een verantwoorde manier naar slimme ruimtelijke ontwerpen.
Dit wordt door middel van co-creatie met ingenieurs uit het bedrijfsleven, bouw- en zorgorganisaties en de eindgebruiker gedaan.

Het belooft een interessante en zeer informatieve dag te worden met lezingen en inspiratiesessies waarin gekeken wordt naar de verbindingen die gelegd kunnen worden tussen het lectoraat en vakgebieden zoals telecom, bouw, energie, industrieel ontwerpen, elektrotechniek en ethiek.
In het avondprogramma geven gerenommeerde sprekers, inspirerende lezingen over de toekomst van het bouwen voor onze samenleving die volop in verandering is.

Mr. Thom de Graaf (D66/Vereniging hogescholen) gaat in op het belang van onderzoek en lectoraten voor het hoger onderwijs. Dit symposium is bij uitstek de plek om met overheid, ondernemers en de eindgebruiker van gedachten te wisselen over de vernieuwende wijze waarop de gebouwde omgeving wordt georganiseerd.
Wat is uw inbreng?

Inspiratiesessie Empatisch Gebouw
Voorafgaand aan het symposium organiseren Stichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek  Nederland) en het lectoraat Architecture in Health samen een inspiratiesessie. In deze sessie zullen met zorgorganisaties, bouwondernemingen en installatiebedrijven gezamenlijke scenario’s ontwikkeld worden op het thema Empatische Gebouw van de toekomst. Het gaat hierbij om het stimuleren van gezond en duurzaam gedrag door middel van slimme technologie en bouwkundige vernieuwingen.

Deze ochtendsessie is vooral bedoeld om behoeften vanuit de Nederlandse markt te verzamelen.
Hierbij nodigen wij u van harte uit om een bijdragen te leveren tijdens deze inspiratietafel. U kunt zich voor de bijeenkomst opgeven via de aanmeldknop in de email waarmee u deze uitnodiging ontvangt.

De werkgroep Active Ageing & Design maakt deel uit van de Europese werkgroep European Construction Technology Platform (ECTP), dat als doel heeft een programma te ontwikkelen om gezond ouder  worden mogelijk te maken.
Het lectoraat Architecture in Health is lid van het Executive Board van dit Europese samenwerkingsverband.
Stichting KIEN heeft als doel innovaties in de elektrotechnische installatiesector te versnellen en werkt samen met het lectoraat Architecture in Health bij de ontwikkeling van concepten voor het Empatische Gebouw van de Toekomst.

Tijd: 11.00-13.00u

Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Wanda Kruijt (wandakruijt@stichtingkien.nl)

Middagprogramma

14.00u                                    Ontvangst

14.30u                                    Welkomstwoord en opening

15.10u                                    Workshops (ronde 1)

16.10u                                    Pauze

16.30u                                    Workshops (ronde 2,)

17.30u                                    Terugkoppeling inspiratietafels

18.00u                                    Buffet

 

 

AVONDPROGRAMMA

 

19.00u                    Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter
Drs. Jan Bart Wilschut
Door De Wind Advies BV, directeur

19.15u                    Welkom College van Bestuur, HAN
Dr.ing. Diana de Jong
HAN, lid College van Bestuur

19.30u                    Lectoraten op hogescholen
Mr. Thom de Graaf
Vereniging Hogescholen, voorzitter

19.50u                    Het KIVI-Chair
Drs. Micaela dos Ramos
KIVI, directeur

20.05u                    Officiële lancering
Drs. Micaela dos Ramos
KIVI, directeur

20.10u                    KIVI-Chair Architecture in Health
Dr.ir. Masi Mohammadi
HAN, lector Architecture in Health

20.25u                    Afsluiting
Dr. Janneke Hoekstra
HAN, directeur Faculteit Techniek

20.30u                                    Receptie

 

Aanmelden

https://www.kivi.nl/activiteiten/activiteit/architecture-in-health

Foto: Masi Mohammadi

Bron: HAN