Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) organiseert het vijfde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers.

De aanleiding tot het opstellen van een nieuwe concept richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers” is de onduidelijkheid die de bestaande WIP-richtlijn veroorzaakt. De actuele richtlijn stamt uit 2014. In 2016 is een addendum verschenen waar niet alle wetenschappelijke verenigingen achter staan. De huidige richtlijn bevat veel technische aanbevelingen en laat ruimte voor verschillende interpretaties. Het streven is om te komen tot een richtlijn die met name gericht is op klinische aspecten en die voor alle ingrepen in alle operatie- en behandelkamers geldt. Het doel op een operatiekamer moet risicobeheersing zijn. Hoe groot is het effect van het luchtbehandelingssysteem ten opzichte van het geheel van factoren die invloed hebben op het infectierisico (o.a. gedrag, opvolgtrouw van infectiepreventie protocollen, temperatuur).

Lees verder