Beautiful patient receives anaesthetic in hospital

‘Pijpleidingsystemen voor medische gassen – Deel 1: Pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen en vacuüm’ wordt vertaald in het Nederlands. De norm is in september 2018 gereed en wordt op dinsdag 4 september 2018 officieel uitgereikt tijdens een bijeenkomst bij het AMC in Amsterdam. Geïnteresseerden en belanghebbende partijen zijn van harte welkom deze lancering bij te wonen.

NEN-EN-ISO 7396-1 wordt door NEN in samenwerking met experts vertaald naar het Nederlands. Er bleek duidelijke behoefte aan een officiële vertaling. Dit deel van ISO 7396 specificeert eisen voor het ontwerp, de installatie, werking, prestaties, documentatie, het testen en de inbedrijfstelling van pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen, gassen voor het aandrijven van chirurgische instrumenten en vacuüm in gezondheidszorginstellingen om de continue toevoer te waarborgen van het juiste gas en vacuüm via het pijpleidingsysteem.

Uitreiking vertaling
NEN organiseert op 4 september aanstaande een bijeenkomst voor de uitreiking van het eerste exemplaar van de norm. De norm wordt uitgereikt aan een nader bekend te maken partij. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen zijn welkom deze uitreiking bij te wonen. Diverse leden van de expertgroep zullen aanwezig zijn. Het evenement start om 13.00 en wordt om 16.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Informatie en aanmelding
Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Schrijf je dan in via NEN Evenementen. Voor meer informatie over de vertaling kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, zw@nen.nl of 015 2 690 318.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Medische hulpmiddelen’ levert een bijdrage aan normalisatie op het terrein van zogenoemde horizontale normen voor medische hulpmiddelen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar zw@nen.nl.

Bron: NEN