Tergooi gaat samen met huisartsen en overige zorgpartners een nieuwe vorm van integrale zorgaanpak in de gemeente Weesp ontwikkelen.

Door diverse medische disciplines in één regiozorgcentrum onder te brengen, willen de samenwerkende partijen voorzien in een groeiende behoefte van patiënten om de zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben.

Het nieuwe integrale zorgconcept maakt het mogelijk om diverse vormen van medische zorg, o.a. huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, diagnostische zorg, geboortezorg en andere zorgdisciplines in gezamenlijkheid en onder één dak aan te bieden. Om invulling te geven aan dit nieuwe concept heeft het ziekenhuis bij de gemeente Weesp inmiddels om aanpassing van het bestemmingsplan gevraagd voor het pand aan de Korte Muiderweg 2A.

Een groeiende behoefte
Het ziekenhuis wil met dit initiatief voor het nieuwe regiozorgcentrum voorzien in een groeiende behoefte van patiënten om het totaalpakket van zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. Voor veel patiënten is dit een uitkomst omdat het (reis)tijd scheelt.

Tergooi behandelt nu al patiënten uit Weesp en omstreken in de buitenlocatie aan de C.J. van Houtenlaan in Weesp. Patiënten kunnen er terecht voor poliklinische zorg op het gebied van cardiologie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie en verloskunde, interne geneeskunde, KNO, Maag-darm-leverziekten, neurologie en reumatologie. Zowel de ligging van de huidige buitenlocatie als het ontbreken van mogelijkheden om daar verder te ontwikkelen, hebben het ziekenhuis ertoe gebracht in Weesp andere huisvesting te zoeken.

Aanvraag omgevingsvergunning
Tergooi heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het kantoorpand aan de Korte Muiderweg. Na aanpassing van het bestemmingsplan, kan het pand worden gebruikt voor gezondheidszorgdoeleinden. Vandaag wordt hiertoe vanuit de gemeente Weesp ook de formele procedure gepubliceerd.

In de komende maanden wordt de nieuwe vorm van integrale zorgaanpak verder uitgewerkt. Over de exacte invulling van het nieuwe regiozorgcentrum aan de Korte Muiderweg worden patiënten in de komende periode tijdig en uitgebreid geïnformeerd. Tergooi wil het pand aan de Korte Muiderweg 2A in het voorjaar van 2017 betrekken.

Bron: Tergooi