Taalbarrières tussen zorgverlener en anderstalige patiënten worden binnen 40 seconden doorbroken met de nieuwe tolken app van Livewords. De app, Livewords GO genaamd, biedt dag en nacht directe verbinding met professionele tolken die in 144 talen de juiste boodschap kunnen overbrengen.

Taalproblemen in de wachtkamer
Mede door de instroom van vluchtelingen, komen taalproblemen in de spreekkamer regelmatig voor. Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)*1 blijkt dat bij 16 procent van alle anderstaligen patiënten de inzet van een tolk noodzakelijk is, terwijl dit maar bij 5 procent van de gevallen gebeurt. Te weinig tijd en gebrek aan financieringsmogelijkheden zijn de voornaamste oorzaken om af te zien van een professionele tolk . Dit heeft volgens zorgverleners echter een negatief effect op de zorg en resulteert in extra zorggebruik. Alexandra van Hellenberg Hubar, CEO bij Livewords: “Goede communicatie is één van de basisvoorwaarden om de juiste diagnose te kunnen stellen en de juiste zorg te bieden. Als je elkaars taal niet spreekt, kan dit de medische behandeling belemmeren. Onze app is zeer laagdrempelig en toegankelijk en maakt het mogelijk om binnen enkele seconden een adequate tolk in te zetten.”

144 tolken op broekzakformaat
De nieuwe app onderscheidt zich van andere vertaalapplicaties, doordat de zorgverlener altijd en overal direct in verbinding staat met een van de professionele tolken. Gebruikers kunnen kiezen uit 144 talen, zelf de gespreksduur aangeven en de voorkeur uitspreken voor een mannelijke of vrouwelijke tolk. Zonder tussenkomst van een callcenter wordt vervolgens binnen 40 seconden contact gelegd met de juiste tolk. Elly Valk, jeugdverpleegkundige asielzoekerscentrum Bergum en Drachten: “Ik werk met kinderen in de leeftijdscategorie vier tot negentien jaar afkomstig uit verschillende landen. Het is voor mij een uitkomst dat ik met deze app heel snel een tolk aan de lijn krijg en zo makkelijk met deze kinderen in hun eigen taal kan communiceren.”

Over Livewords
Livewords is het grootste en meest innovatieve tolk- en vertaalbureau van de Benelux en specialist in branches als Legal, Finance, Life sciences, Technical, Marketing, Public services, E-commerce en Retail. Het netwerk van Livewords bestaat uit 3300 tolken en vertalers die per jaar 1,1 miljoen tolk- en vertaalopdrachten uitvoeren. Wereldwijd staat Livewords op nummer 32 van de 100 grootste tolk- en vertaalbureaus.

Bron: Livewords

*1 Bron Nivel rapport 2017: Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken in de zorg. Het ging om een enquête onder 1.188 zorgverleners in vijf sectoren (huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en verloskunde) en registraties van 2.061 contacten met anderstalige patiënten door 93 zorgverleners werkzaam in vier sectoren (exclusief verloskunde).