Vektis Intelligence publiceert een nieuwe top 30 van ziekenhuizen waar de meeste patiënten worden behandeld. In vergelijking met enkele jaren geleden is de top 5 helemaal anders. Deze bestaat in 2016 volledig uit ziekenhuizen die de afgelopen jaren gefuseerd zijn. Ziekenhuizen worden door fusies steeds groter en behandelen daardoor ook meer patiënten. Dat zien we terug in deze zorginzichten. Hieronder de top 5 uit 2013 en 2016.

 

2013

Ziekenhuis Aantal behandelde patiënten
1 Amphia Ziekenhuis 173 duizend
2 St. Antonius Ziekenhuis 170 duizend
3 Erasmus MC 157 duizend
4 Ziekenhuis Rijnstate 155 duizend
5 Isala 153 duizend

 

2016

Ziekenhuis Aantal behandelde patiënten
1 OLVG 214 duizend
2 Zuyderland MC 189 duizend
3 Elisabeth-TweeSteden 184 duizend
4 Haaglanden MC 181 duizend
5 Spaarne Gasthuis 177 duizend

 

Uit de gepubliceerde zorginzichten over de medisch specialistische zorg blijkt ook dat het aantal patiënten onder behandeling van een klinisch geriater de afgelopen jaren flink is gestegen. De groei is veel sterker dan alleen op basis van de vergrijzing verwacht zou worden. Klinische geriatrie is het specialisme dat zich toe legt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

 

Zie voor alle inzichten: https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/ziekenhuiszorg/medisch-specialistische-zorg/

 

Actuele cijfers
Vektis Intelligence bracht de feiten en cijfers over de medisch specialistische zorg in Nederland al eerder in kaart, voor het laatst in oktober 2015. Met de analyse van nu zijn die inzichten geactualiseerd. Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld wijkverpleging, zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Kijk voor meer informatie op de website van Vektis Intelligence met publieke zorginzichten: www.zorgprismapubliek.nl.

 

Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.

 

Vektis
Vektis Intelligence is 1 van de 2 labels van Vektis. Vektis Intelligence geeft inzicht in het gebruik van zorg over de gehele breedte, doet betrouwbare uitspraken over het verleden en heden én geeft ramingen over het zorggebruik in de toekomst.

Vektis Streams biedt de zorg bouwstenen en standaarden die nodig zijn om operationele processen slim en efficiënter in te richten. Deze processen leveren waardevolle data op, de brandstof voor Vektis Intelligence. Kijk voor meer informatie op www.vektis.nl.

Bron: Vektis