Het netwerk ziekenhuispsychiatrie VUmc heeft het TOPGGz-keurmerk gekregen.
Het is voor de eerste keer dat een onderdeel van een UMC dit keurmerk ontvangt. Ook voor de eerste maal wordt het keurmerk verleend aan een netwerk van psychiatrische en somatische zorg, een samenwerking tussen professionals van VUmc en GGZ inGeest; kortom het netwerk ziekenhuispsychiatrie.
Het keurmerk wordt verleend na beoordeling door een onafhankelijke commissie op basis van criteria die betrekking hebben op hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding.

Netwerk
Het netwerk richt zich op comorbiditeit van lichamelijke en psychische klachten en stoornissen. Daarbinnen zijn verschillende specialisaties aangemerkt:

  • Centrum Neuropsychiatrie Parkinson (locatie VUmc)
  • Diabetes Mentaal (locatie VUmc)
  • POP – poli (Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie) (locatie VUmc)
  • Hiv en psychische klachten (locatie GGZ inGeest De Nieuwe Valerius)
  • Somatisch on(-voldoende) verklaarde lichamelijke klachten  (beide locaties)
  • Complexe en ernstige somatoforme stoornissen (beide locaties)
    Ook de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van VUmc is onderdeel van het netwerk.

Psychiater Annette Boenink, hoofd van het netwerk :”We zijn heel blij met het TOPGGz-keurmerk en zien het als aanmoediging om nog intensiever  te gaan samenwerken,  binnen het netwerk maar ook met collega’s van andere afdelingen. Het samenbrengen van professionals uit VUmc en GGZ inGeest heeft ons al veel gebracht en zal in de toekomst nog tot meer nieuwe inzichten en behandelingen leiden.”