Bij de renovatie en nieuwbouw van een operatieafdeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Dat vraagt om zorgvuldige afstemming. Om te komen tot een optimaal resultaat is het van cruciaal belang dat er een goede synergie is tussen deze partijen. Dat partijen weten wat de wensen van de zorgprofessionals zijn. Dat het helder is wat er bouwkundig, technisch en financieel mogelijk is. En dat duidelijk in kaart gebracht is aan welke voorwaarden vooraf voldaan moet worden alvorens gesproken kan worden van een integraal ontwerp en een integrale benadering van deze uitdagende, maar kostbare ziekenhuisafdeling.

In het traject om tot dit optimale resultaat te komen, moeten architecten, adviseurs, uitvoerende partijen en zorgprofessionals antwoord kunnen geven op diverse vragen, waaronder:

  • Welke logistieke en bouwkundige voorwaarden moeten worden onderzocht?
  • Wat zijn de nieuwste technische ontwikkelingen en mogelijkheden bij het ontwerpen en inrichten van een (hybride) OK?
  • Wat is vandaag de dag “State of the Art” op het gebied van luchttechniek?
  • Hoe zijn de ervaringen met de nieuwste (Zwitserse) richtlijnen? En hoe werkbaar zijn (deze) richtlijnen in de praktijk?
  • Wat zijn de werkervaringen in recent opgeleverde en spraakmakende projecten? 
Er zijn op dit moment veel operatieafdelingen in ontwikkeling en vele andere organisaties staan aan de vooravond van ingrijpende besluitvorming in deze. Meer dan ooit is het nu zaak alle betrokken partijen antwoord te geven op de bovenstaande en eigen vragen ten aanzien van alle (on)mogelijkheden voor hun eigen operatieafdeling.

De antwoorden op deze vragen worden gegeven tijdens het Totaal OK-congres en – beurs dat zal plaatsvinden op donderdag 22 juni 2017 in Jaarbeurs Supernova te Utrecht.

Meer informatie