Voor patiënten die zich gespannen voelen, onzeker of angstig zijn, heeft Radiotherapiegroep de Relaxmaker videobril met natuurbeelden ter beschikking. Deze helpt om te ontspannen tijdens de radiotherapeutische voorbereiding en de bestralingsbehandeling. Onderzoek bij de Radotherapiegroep heeft dit aangetoond.

 

Stressgevoelens bij patiënten
Mensen kunnen zich gespannen of angstig voelen als ze in kleine en/of afgesloten ruimtes moeten verblijven, zoals een kleedkamer of een behandelruimte. Dat je stil moet blijven liggen, is dan extra moeilijk. Zo’n ervaring kan zich uiten in lichamelijke reacties zoals zweten, trillen, hartkloppingen, duizeligheid, ademnood en hyperventilatie.

 

Natuurbeelden bieden ontspanning
Gelukkig zijn er manieren om te helpen ontspannen, zoals het kijken naar natuurbeelden. Dat dit angst en onrust vermindert en ontspannend werkt, is aangetoond in meerdere studies. De concentratie stresshormonen gaat bij het kijken van natuurbeelden omlaag.

 

Binnen Radiotherapiegroep is aangetoond dat de videobril ook werkt bij patiënten met claustrofobie. Met behulp van een vragenlijst bleek dat de ervaren angst twee keer zo klein werd door het gebruik van de Relaxmaker. Gelijktijdig gemeten hersengolven bevestigden dit. Ook bleek dat de Relaxmaker slechts een paar keer nodig is.

 

Videobriltoepassing bij Radiotherapiegroep
De  Relaxmaker bieden we vanaf nu aan iedere patiënt aan die zich gespannen onzeker of angstig voelt om de onderzoeken en de behandeling te ondergaan en die blij is met een steuntje in de rug. De Relaxmaker helpt op een laagdrempelige wijze om minder gespannen te zijn.