De betekenis en positie van vastgoed is stevig aan het veranderen. Het denken slaat om van object georiënteerd naar gebruiker georiënteerd. Iedereen heeft nu de mond vol van ‘de gebruiker centraal’, maar handelen we ook wel conform en hebben we de impact daarvan wel door? Al snel denken we automatisch dat het duurder wordt om de gebruiker te bedienen, maar is dat wel zo? Het samenwerkingsinitiatief Slimgebouwd nodigt u uit om deel te nemen aan de training: ‘Slimbouwen®, naar concurrerend en toekomstgericht zorgvastgoed’. In twee keer 1,5 dag training krijgt u inzicht op al deze en andere vragen en leert u met een andere bril op te kijken naar uw zorgvastgoed.

Vastgoed schuift dus op van product naar dienst en dat heeft natuurlijk de nodige gevolgen voor het vastgoed zelf. Denk aan de implicaties van aanpasbaar, flexibel, duurzaam, energiezuinig, toegankelijk, veilig, comfortabel, gezond, gezondheid bevorderend, efficiënt en effectief vastgoed.

Voor wie passief afwacht is dit bedreigend, maar voor wie zich openstelt voor de verandering, liggen er juist enorme kansen. Zeker voor care en cure, waar de gebruikersprocessen een extreem hoge waarde vertegenwoordigen. Dat biedt kansen die met het zogenoemde Slimbouwen kunnen worden verzilverd. Zo helpt Slimbouwen de gebouw gebonden exploitatielasten te verlagen, patiënten sneller en aangenamer te laten herstellen en met uw organisatie een hoger rendement te halen. Zo helpt Slimbouwen om meer middelen ter beschikking te hebben voor het primaire proces.

De bedenker en promotor van het Slimbouwen®, een onafhankelijke en reeds in 100 projecten beproefde visie op het nieuwe bouwen en transformeren, is prof. dr. ir. Jos Lichtenberg. Hij heeft samen met ir. Monique Donker-Blacha PDEng, jarenlang manager van de Stichting Slimbouwen, voor diverse lagen uit de zorg een doelgericht opleiding en training programma ontwikkeld. Vanuit het samenwerkingsinitiatief SlimGebouwd bieden zij nu trainingen aan om de kennis over toepassing van Slimbouwen en de waarde van Slimbouwen breed in de markt te verspreiden. Specifiek voor het zorgvastgoed is SlimGebouwd een samenwerking aangegaan met de FMT Academy.

Als u de bewegingen, kansen en bedreigingen voor u en uw organisatie in kaart wilt hebben? Als u concrete op Slimbouwen gebaseerde oplossingsrichtingen aangereikt wilt krijgen en als u skills wilt ontwikkelen om deze ook daadwerkelijk ten uitvoer te kunnen brengen. In al die gevallen wordt u heel concreet op weg geholpen en is de training Slimbouwen voor u interessant.

Veranderen kost een beetje moeite. Je moet er even wat voor doen zoals het loslaten van oude routines, maar tegelijkertijd gaat er een wereld van kansen open. Onze stelling is dat als je de kansen scherp in beeld hebt, dat er dan ook wel krachten loskomen om deze te verzilveren. In mensen, in organisaties.

Training: Slimbouwen®, naar Concurrerend en Toekomstgericht Zorgvastgoed
Deze intensieve training, is naast het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen die op ons afkomen, gericht op het concreet eigen maken van Slimbouwen principes en organisatieaspecten. De training is vooral gericht op vastgoed georiënteerde medewerkers, maar is ook voor niet bouwkundigen zeer goed toegankelijk.

Groepsgrootte maximaal 20 deelnemers.

Twee keer 1,5 dag, te weten steeds een avond v.a. 17.00 uur en de daarop volgende dag, te weten 19/20 september resp. 3/4 oktober. Omgeving Eindhoven

Kosten: € 2.300,- p.p. ex BTW (incl. o.a. maaltijden en 2 overnachtingen)

In company trainingen op maat en een training met kleinere groepen op aanvraag.

Meer informatie: www.slimgebouwd.nl

Voor meer informatie

Hoe aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor de training via de website: www.slimgebouwd.com of via de FMT Academy