In de eerste week van maart startte de TU Delft met Tech for Health | Betere zorg dankzij Delftse technologie. Hiermee vraagt de universiteit aandacht voor onderzoek in Delft dat bijdraagt aan het verbeteren en toekomstbestendig maken van de Nederlandse gezondheidszorg. Onderzoek waarbij vaak wordt samengewerkt met medische instituten zoals het Erasmus MC in Rotterdam en LUMC in Leiden. Delftse alumni worden uitgenodigd om kennis te maken met wetenschappers en een bijdrage te leveren aan hun belangrijke werk.

Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft: “Onze onderzoekers en studenten gaan voorop in talrijke technologische innovaties. Zo ook op het gebied van gezondheid en zorg. De zorg in Nederland is van zeer hoog niveau, maar door toenemende vraag en stijgende kosten staat dit onder druk. De coronacrisis heeft laten zien hoe kwetsbaar ons zorgsysteem is. Het moet efficiënter en effectiever en dat is waar Delftse technologie groot verschil gaat maken. We werken daarbij nauw samen met medische centra en zien op de grens van beide wetenschappen onvoorstelbare innovatie ontstaan.”

Zeven baanbrekende en illustratieve onderzoeken staan symbool voor de vele unieke innovaties en samenwerkingen die binnen de TU Delft en de medische centra plaatsvinden:

  • Marcel Reinders draagt bij aan het doorgronden van de ziekte van Alzheimer met behulp van big data;
  • Richard Goossens is een innovatietraject gestart dat het concept van de spreekkamer op z’n kop gaat zetten;
  • David Maresca werkt aan een geavanceerde versie van ultrasound, oftewel echografie, om artsen te helpen om veel sneller lichte beroertes te diagnosticeren;
  • Jaar Harlaar ontwikkelt een combinatie van biomechanica en fluoroscopie om de mechanische belasting van het kraakbeen van artrosepatiënten te beoordelen en sneller een passende pijnbehandeling in te zetten;
  • Natasja de Groot brengt met een speciale techniek voor het eerst de elektrische geleiding in een kinderhart gedetailleerd in kaart;
  • Samantha Copeland leidt de missie om ethische en sociale overwegingen op te nemen in de otdekking-ontwikkeling-implementatiecyclus;
  • Kristina Djanashvili werkt aan een methode waarbij precisiebestraling en verhitting van borsttumoren mogelijk is door lokaal toegediende magnetische, radioactief geladen nanodeeltjes.

Voor betere gezondheidszorg in Nederland

Met Tech for Health betrekt de universiteit niet alleen de TU Delft alumni community bij onderzoek op het gebied van gezondheidszorg, maar iedereen met het geloof dat technologie hierbij het verschil gaat maken. Door tegelijkertijd fondsen te werven kunnen de onderzoekers labs uitbreiden, extra capaciteit inschakelen en hun werk versnellen.