Uit cijfers die de WHO bekendmaakt in haar rapport ‘2015 Global TB Control Report Update’ blijkt dat er in 2014 wereldwijd 1,5 miljoen tbc-doden vielen.
Voor het eerst sinds de jaren negentig sterven er meer mensen aan tuberculose dan aan hiv/aids (naar schatting 1,2 miljoen sterfgevallen, waaronder 400.000 door tuberculose).
De nieuwste schattingen van de WHO laten zien dat er jaarlijks 9,6 miljoen (voor 2013 was dit nog 9 miljoen) nieuwe tbc-patiënten bijkomen, van wie er 1,5 miljoen sterven. Er is geen sprake van een toename van de verspreiding van de ziekte. De vandaag bekend geworden cijfers zijn gebaseerd op verbeterde gegevens uit een aantal grote landen. Door effectieve opsporing en behandeling is het aantal mensen met tuberculose dat overlijdt sinds 1990 juist met 47 procent afgenomen. In totaal zijn naar schatting 43 miljoen levens gered tussen 2000 en 2014.
Frank Cobelens, Wetenschappelijk directeur KNCV Tuberculosefonds: “De nieuwe WHO cijfers maken duidelijk dat tuberculose DE ‘vergeten epidemie’ van dit tijdperk is. Dit komt doordat de ziekte vooral arme landen treft en arme bevolkingsgroepen in bijvoorbeeld de BRICS landen. De enorme sterfte is volstrekt onnodig, want mits tijdig ontdekt kan het overgrote deel van de tbc-patiënten volledig worden genezen. Het is vooral het gebrek aan toegang tot goede diagnose en behandeling, kortom goede gezondheidszorg, die deze onacceptabele situatie laat voortbestaan.”
Tuberculose (tbc) is een chronische infectie van (vooral) de longen, die door aanhoesten wordt overgedragen. In de eerste helft van de 20e eeuw was tbc in Nederland nog de belangrijkste doodsoorzaak onder jonge mensen. De ziekte is goed te genezen met speciale antibiotica, die wel zes maanden lang moeten worden ingenomen. Tbc is tevens wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder mensen met hiv/aids. Nederland speelt van oudsher een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van tuberculose en bij wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe methoden om de ziekte terug te dringen.