De UGent, UZ Gent en Janssen Pharmaceutica gaan nauwer samenwerken op het vlak van innovatief onderzoek, om zo beter in te spelen op maatschappelijke en economische uitdagingen en medische innovaties sneller tot bij de patiënt te brengen.
‘Inventing the medicine of tomorrow’: baanbrekend in 6 domeinen
De UGent, het UZ Gent en Janssen Pharmaceutica hebben een grote impact op het leven van patiënten en hun families. Door nog beter samen te werken, willen de organisaties kennis en expertise uitwisselen, wetenschappelijk talent stimuleren en medische innovaties sneller bij de patiënt brengen. Dat doen ze onder het motto ‘inventing the medicine of tomorrow’. Zes domeinen staan centraal in de samenwerking:
het microbioom: hoe beïnvloeden micro-organismen in ons lichaam onze gezondheid?
big data: moleculaire analysetechnieken worden steeds performanter, maar hoe interpreteren we de lawine aan data?
immunologie: ons afweersysteem speelt een belangrijke rol in vaak voorkomende ziektes zoals artritis of astma. Hoe dit juist gebeurt, vraagt nog veel opheldering
bio-organische chemie: hoe kunnen we processen meer efficiënt, duurzaam en innovatief maken?
adaptieve klinische studies en biobanking: slimmere en meer doeltreffende manieren zoeken om geneesmiddelen te testen of weefsel of op mensen om ze vlugger tot bij de patiënt te brengen
duurzame en continue productiesystemen: ontwikkeling van de productietechnologieën van morgen voor een nog hogere kwaliteit van geneesmiddelen en een meer efficiënte productie.
Partners in innovatie
Farmaceutische bedrijven en academische instellingen werken al langer samen. Ze hebben veel raakvlakken, omdat ze beiden actief zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en medische innovatie. Dat doen ze nu al met glans. Vlaanderen heeft een unieke positie in de wereld van de life sciences en de biotechnologie, onder meer dankzij zijn uitstekende universiteiten en ziekenhuizen en dankzij succesvolle sectoroverschrijdende initiatieven.
Leren van elkaar
De samenwerking besteedt ook extra aandacht aan competentie- en talentontwikkeling. Medewerkers van Janssen Pharmaceutica zullen nauwer betrokken worden bij de vormingsprogramma’s die studenten en medewerkers van de UGent en het UZ Gent ondersteunen in hun verdere carrière.
Onafhankelijk onderzoek
Academisch onderzoek dankt zijn legitimiteit aan de kwaliteit van de uitvoering. Als toonaangevende onderzoeksinstellingen zijn ethiek en wetenschappelijke integriteit voor de UGent en het UZ Gent vanzelfsprekend. Die waarden staan, samen met de hoge kwaliteitseisen die de universiteit en het ziekenhuis stellen, ook in deze samenwerking centraal. Ze worden door de drie partners gedeeld.
Partnership event
Tijdens een partner event ondertekenen de UGent, het UZ Gent en Janssen Pharmaceutica een charter om de nauwere samenwerking te bekrachtigen.
Praktisch: donderdag 29 oktober 2015 om 15 uur in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. Voertaal is Engels.
Programma:
Welcome by Prof Anne De Paepe (rector, Ghent University)
Goals and framework by Dr Dominic De Groote (Ghent University)
Building a partnership in 6 innovation domains: an introduction by Dr Kristof Van Emelen, Dr Pieter Peeters (Janssen Pharmaceutica), Prof Sofie Bekaert and Prof Thomas De Beer (Ghent University)
Connecting to the world of J&J through the J&J Innovation Center London by Dr Kurt Hertogs (J&J Innovation Center London)
Strategic views by Tom Heyman (CEO, Janssen Pharmaceutica) and Prof Eric Mortier (CEO, Ghent University Hospital)
Signing ceremony
Info
Dominic De Groote
Vakgroep Geneesmiddelenleer
Tel. 09 264 80 63
Dominic.DeGroote@UGent.be