Het Laurentius Ziekenhuis kreeg onlangs het bericht dat de accreditatie, NIAZ-Qmentum, weer behaald is. Bijzonder daarbij was dat het Laurentius het eerste ziekenhuis is dat deze heraccreditatie krijgt toegekend zonder verdere opmerkingen of verbeterpunten.

In april hebben zes auditoren van het NIAZ in het ziekenhuis de kwaliteit van zorg en dienstverlening getoetst door middel van zogenaamde traceraudits. Bij een tracer is het zorgpad van een patiënt leidend. Medewerkers werden aangesproken op de werkvloer en ook patiënten werden bevraagd over de verleende zorg. Het auditteam heeft geconstateerd dat Laurentius de zaken op orde heeft en energie steekt in het blijven verbeteren van de zorg.

Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur: “Kwaliteit heeft de aandacht van iedereen die binnen Laurentius werkt. We zijn erg trots op dit resultaat. We staan voor hoge kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan onze patiënten en laten ons graag toetsen zodat we deze blijven handhaven en eventueel nog verder kunnen verbeteren.”

Foto: Kees van Dun, directeur van het NIAZ, reikt de accreditatie uit aan kwaliteitsfunctionaris Peter Sanders en Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur Laurentius