Het veld van wonen en zorg loopt nog niet voorop als het gaat om het verbeteren van duurzaamheid. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van zorgorganisaties en woningcorporaties die de voordelen hiervan zien en het actief oppakken. Duurzaamheid wordt dan vaak gekoppeld aan duurzaam gebouwd zorgvastgoed, langer zelfstandig wonen en woningaanpassingen. Het programma ‘Duurzaam Thuis’ streeft er naar vraag en aanbod te laten ontstaan naar renovaties die een woning tegelijkertijd naar Nul op de Meter én geschikt voor Langer Thuis maken. Vanuit het programma, een initiatief van Platform31 | Energiesprong in samenwerking met de Stroomversnelling, is een aantal interessante publicaties verschenen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft ze op een rij gezet.

Bron: Kenniscentrum Wonen-zorg