Het UMCG heeft op 19 november een pledge ondertekend voor het nationale preventieprogramma Alles is Gezondheid (AIG).
Binnen dit programma maken organisaties, overheden en bedrijven afspraken over de bijdrage die zij leveren aan een gezonder en vitaler Nederland. In de pledge licht het UMCG vijf concrete onderzoeksprojecten toe die tot doel hebben de gezondheid en vitaliteit van Nederlanders in alle levensloopfasen te bevorderen.
De projecten die aan de orde komen in de pledge zijn Kansen voor Kinderen, IROHLA, Healthy@Work, SamenOud en Hospital@Home. De eerste twee zijn gericht op het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden (Health Literacy) van kinderen (in de regio) en ouderen in Europa. Onder de vlag van Healthy@Work ontwikkelt het UMCG samen met partners uit de zorg, het bedrijfsleven en verzekeraars een integrale aanpak voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. SamenOud is een zorgmodel dat de zelfredzaamheid en het welzijn van thuiswonende 75-plussers bevordert en Hospital@Home richt zich op het organiseren van ziekenhuiszorg in de thuissituatie voor kwetsbare ouderen.
Inmiddels zijn landelijk meer dan 600 bedrijven en instellingen aan Alles is gezondheid verbonden. Meer informatie over Alles is Gezondheid vindt u via de link onder aan deze pagina.