De Unie KBO, met 190.000 leden de grootste ouderenorganisatie van Nederland, geeft een zorgalarm af voor kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen.
Manon Vanderkaa, directeur: “Naar staatssecretaris Martin van Rijn is een brandbrief onderweg. De ouderenzorg thuis dreigt nu door de ondergrens te zakken. De situatie is zeer alarmerend en de veiligheid van onze oudste senioren is in het geding.”
Morgen debatteert de Tweede Kamer over de decentralisatie van de ouderenzorg. Het overgangsjaar 2015 is nu bijna voorbij en de problemen met de zorg aan huis stapelen zich dagelijks op. Recentelijk weer rondom het dreigende faillissement van TSN, Nederlands grootste thuiszorgorganisatie. Staatssecretaris Van Rijn zei destijds: ‘De meest kwetsbare mensen in onze samenleving moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg.’ Volgens de Unie KBO is dit niet meer het geval. Voor veel ouderen werkt de decentralisatie van de zorg niet. De toegang tot de zorg is sterk bemoeilijkt en de eigen bijdragen zijn vaak torenhoog.
Veiligheid in het geding
“We krijgen steeds meer signalen dat er iets goed mis is met de ouderenzorg thuis. Het is een opeenstapeling. Kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt en sociale beschutting en controle vallen weg”, zegt Manon Vanderkaa. Daarbij is de fysieke veiligheid van ouderen in het geding. Sinds de decentralisatie en de bezuinigingen in de zorg stijgt het aantal ouderen dat zich op de spoedeisende hulp meldt. Brandwondencentra melden een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen; eerstehulpposten zien het aantal senioren ook sterk groeien. Er moet snel iets gebeuren, zowel in de financiering als met de uitvoering.
Meer regie
In de brandbrief aan de staatsecretaris dringen we aan op meer regie. Manon Vanderkaa: “We pleiten als Unie KBO voor het oormerken van budget. Nu kunnen gemeenten ook andere keuzes maken en Wmo-geld aan andere doeleinden besteden. Ook pleiten wij voor een inkoopbeleid dat meer gestuurd wordt door de landelijke overheid.” De Unie KBO wil met staatssecretaris Van Rijn zo snel mogelijk om tafel om de ‘race naar de bodem van de zorg’ te stoppen.
Over de Unie KBO   
De Unie KBO is met ruim 190.000 leden de grootste, onafhankelijke seniorenorganisatie van Nederland. De Unie KBO komt op voor de belangen van senioren, met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht. Daarnaast biedt de Unie KBO haar leden diverse diensten, services en voordelen aan. Meer informatie over de Unie KBO: www.kbo.nl