Het Amsterdam UMC heeft op de VUmc Campus een apart gebouw voor al zijn medische beeldvorming in gebruik genomen. Het gebouw herbergt een grote hoeveelheid en diversiteit aan hoogwaardige en zware scanapparaten. Het Imaging Center is de enige plek ter wereld waar productie, klinische zorg, preklinisch en klinisch onderzoek en de samenwerking tussen academici en bedrijfsleven in één gebouw zijn samengebracht.

 

In 2010 heeft architectenbureau Wiegerinck door het toenmalige VUmc uitgeschreven ontwerpprijsvraag voor het Imaging Center gewonnen. De opdracht was het schrijven van een visie op een gebouw waarin alle activiteiten rondom beeldvormende medische technieken, een laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek en een productiefaciliteit voor medische isotopen en tracers moesten samenkomen.

 

Essentiele stap naar herinrichting VUmc Campus

Het Imaging Center markeert de herinrichting van de VUmc Campus. De herinrichting moet resulteren in een campus waar ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling centraal staan. Om dit te realiseren wordt de Botanische Tuin omgevormd tot een omsloten binnentuin met een aangename verblijfskwaliteit voor zowel patiënten als overige bezoekers.

 

Het Imaging Center is het eerste van een ensemble van gebouwen die de tuin uiteindelijk zal omsluiten. Alle gebouwen worden straks op een logische wijze met elkaar en het ziekenhuis verbonden middels een drielaagse logistieke ring. Deze logistieke ring is opgebouwd uit een colonnade voor bezoekers rondom de binnentuin, een doorlopende route door alle gebouwen voor bezoekers en medewerkers en een ondergrondse logistieke gang.

 

 

Kennis en kunde achter één deur

Alle activiteiten rondom medische beeldvorming zijn samengebracht in het nieuwe Imaging Center. De nieuwbouw huisvest de vakgroep Radiologie en Nucleaire Geneeskunde met als onderdeel het Tracer Center Amsterdam, BV Cyclotron VU en het LaserLaB Amsterdam.

 

De thema’s ontmoeting, communicatie en samenwerking staan hierin centraal. Ontmoeting tussen patiënten en behandelaars, tussen de medewerkers van de samenstellende ‘bloedgroepen’ van het Imaging Center, tussen studenten en onderwijsgevenden. Communicatie en samenwerking tussen deze groepen stimuleert kennisuitwisseling. Daarnaast is het een innovatie centrum in de samenwerking met bedrijven zoals medtech- en farmaceutische bedrijven.

 

Ontwerp

Met het nieuwe Imaging Center wil het VUmc drie ambities waarmaken: synergie, flexibiliteit en duurzaamheid.

Het fysiek samenbrengen van alle beeldvormende disciplines is de eerste stap naar inhoudelijke synergie tussen de vakgroepen. De nieuwbouw moet de synergie en de samenwerking tussen de partijen bevorderen. Ontmoeting, communicatie en samenwerking vormen dan ook de basis van het ontwerp. Het gebouw is inmiddels een interactief platform voor de diverse gebruikers en bezoekers.

 

Een complex gebouw als dit is te vergelijken met een levend organisme,  waarin de verschillende onderdelen elk hun functie hebben, en als organen samenwerken om het geheel levend houden. De ontwerpthema’s refereren elk aan een onderdeel van het menselijk lichaam.

 

Meest in het oog springend onderdeel hiervan vormt de huid. Deze is verbeeld middels betonnen kaders met royale glazen puien. Op het glas is een print voorzien waarmee een semitransparantie wordt gecreëerd. Naast de bouwfysische voordelen en het borgen van privacy wordt hiermee tevens het interieur op subtiele wijze getoond.

 

 

Flexibiliteit

Het grote aantal beeldvormende apparatuur en de grote verscheidenheid aan gebruikers stellen hoge eisen aan de flexibiliteit van het gebouw. Het gebouw is rond een universeel robuust casco ontworpen zodat apparatuur flexibel kan worden gepositioneerd. Onderzoeksruimtes en laboratoria en kantoren zijn eenvoudig uitwisselbaar. Het inbrengen of vervangen van nieuwe scanapparatuur is mogelijk door het uitnemen van het glas in de gevel, zodat de overlast voor patiënt en personeel tot een minimum beperkt wordt.

 

Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan meer ruimte dan kan het gebouw nog worden uitgebreid met enkele extra bouwlagen.

 

Duurzaamheid

Een doordacht casco beperkt de initiële energievraag maximaal. Inpassing van functies op basis van oriëntatie, bouwkundige zonwering (horizontaal en verticaal), hoogwaardige isolatie, correcte verhouding open/dicht, groendaken, materialen met een gesloten levenscyclus en flexibele plattegronden vormen de basis. Al deze maatregelen hebben geresulteerd in een BREEAM-NL Very Good certificering.