Het RIVM heeft het rapport ‘Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen: stand van zaken’ in 2014 gepubliceerd. In datzelfde jaar organiseerde NEN een symposium over het thema. Anno 2016 komt hier een vervolg op. Het symposium vindt plaats op 13 oktober as. om 13.30 uur bij NEN.

Normen en richtlijnen
Het rapport verwijst naar normen en nationale documenten die gebruikt kunnen worden voor validatie van stoomsterilisatoren. Binnen de normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen op dit gebied. Naast wet- en regelgeving wordt aandacht besteed aan (Europese en internationale) normen en aan de nationale documenten. Iedere belanghebbende partij heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de normcommissie. Geïnteresseerden kunnen daartoe contact opnemen met NEN.

Binnen de normcommissie werkt een groep van experts actief aan het nationale document
D 6103b ‘Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen’ te bespreken en aan te passen. Op 13 oktober as. wordt tijdens het symposium ingegaan op dit document.

Symposium ‘Validatie van stoomsterilisatoren’
In 2014 organiseerde NEN al eerder een succesvol symposium over dit thema, naar aanleiding van het rapport van het RIVM. In 2016 kijken we wat er is ondernomen op dit gebied. Welke initiatieven hebben beroepsverenigingen genomen? Welke rol heeft de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’. Wat vinden deskundigen van dit onderwerp?

Meer informatie over dit symposium vindt u op onze website.
U kunt zich via de webpagina ook direct online aanmelden.

Bron: NEN