Foto: Kristina Paukshtite, pexels

Met een bedsensor hebben zorgprofessionals inzicht in welke cliënten rustig in bed liggen, uit bed zijn of lang in dezelfde houding liggen. Dit inzicht helpt bijvoorbeeld valincidenten en decubitus (doorligwonden) te voorkomen. De bedsensor is nu toegevoegd aan de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans.

Een bedsensor is een (lerend) systeem van bewaking met sensoren. Dit gebeurt via een bedplaat die op borsthoogte onder het matras wordt geplaatst. De verschillende sensoren kunnen drukverdeling en trillingen meten. Zo detecteer je grote bewegingen, zoals houdingsveranderingen en opstaan uit bed maar ook kleine trillingen, zoals ademhaling en hartslag. Een zorgmedewerker krijgt via een smartphone app de informatie van de sensor.

Bedoeld voor groepswoningen

De bedsensor is bedoeld voor cliënten intramurale dementiezorg of gehandicaptenzorg die in een groepswoning wonen. De technologie is slim en geeft niet alleen aan wat er aan trillingen wordt geregistreerd. De zorgmedewerker kan in de app zien:
  • Wie in bed ligt
  • Wie op de bedrand zit
  • Wie uit bed is
  • Wie onrustig is
  • Wie een wisselligging nodig heeft.

Meer over de bedsensor, de financieringsmogelijkheden en onderliggend onderzoek leest u hier: https://www.vilans.nl/kennisbank-digitale-zorg/bedsensor/