Waar velen in het domein ouderenzorg zich al zorgen over maakten, lijkt met het uitgelekte IZA (Integraal Zorg Akkoord) een stap dichterbij: het uitkleden van de ouderenzorg door bezuinigingen op wijkverpleging en huisartsen. Minister Helder van Langdurige Zorg streeft naar verbetering van de kwaliteit bij een gelijktijdige besparing van 1,3 miljard euro.

De huisartsen krijgen 80 miljoen euro minder, terwijl ze al overbelast zijn. Maar bij de wijkverpleging vallen de hardste klappen, daar wordt de komende jaren 600 miljoen euro in mindering gebracht. Dit heeft ermee te maken dat de budgetten de afgelopen jaren niet helemaal opgemaakt zijn (onderuitputting). Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wil niet zeggen waar de 680 miljoen euro naartoe gaat, alleen dat ze inzetten op “het versterken van de eerstelijnszorg”.

Verbijsterd

Veel betrokkenen zijn verbijsterd. “Dit is echt niet te geloven”, laat bestuurder Inge Borghuis van Amstelring via LinkedIn weten. “Een verdubbeling van tachtigplussers tot 2025 en iedereen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De wijkverpleging en de huisarts zijn cruciaal om dit waar te maken. Bijna alle aanbieders van wijkverpleging komen niet uit met de huidige tarieven en zorgverzekeraars zijn niet genegen rendabele tarieven te betalen en te investeren in innovaties en belangrijke systeemfuncties.” Andere professionals wijzen erop dat de wijkzorg juist versterkt zou moeten worden met investeringen.

Langer thuis voor ouderen?

Volgens de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) staan de plannen “haaks op het eerder gepresenteerde Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).” De seniorencoalitie: “Met deze voorgenomen bezuiniging wordt er een streep gezet in de plannen voor langer thuis wonen. Dit kabinet moet snel duidelijk maken waar het voor wil staan, want de zorguitdagingen die er liggen zijn al groot genoeg”.

Financiering

Ook de financiering van de zorg is een steen des aanstoots. Zo lijkt het erop dat de vrije keuze voor een zorgverlener op de schop gaat. Andere onderdelen van de IZA zijn een minimumnorm voor het aantal behandelingen in ziekenhuizen, afschaffing van de 45-minutennorm voor ambulances, nauwere samenwerking tussen regio’s en vanaf 2025 standaard leefstijlprogramma’s. Het uitgelekte stuk moet nog worden besproken. Het kabinet wil volgende maand een integraal akkoord met de zorgsector sluiten.

Bronnen: Dutch Health Club / Skipr / FMT

Lees ook: Zorgen om WOZO kabinetsplannen voor de ouderenzorg